Az adóhivatal közleménye az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem utáni adókötelezettséget érintő változásról.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról és a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (Módtv.) a kihirdetését követő naptól, 2018. július 26-ától módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú melléklet 9.8. pontjában foglalt, az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött, határozatlan időre szóló megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem adómentességére vonatkozó szabályt.

Tekintettel arra, hogy a termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adóztatására is a föld fekvése szerinti helyi önkormányzati adóhatóság jogosult, ezért a Módtv. úgy pontosította ezt a rendelkezést, hogy a határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosultnak nem az állami adó- és vámhatóság felé, hanem az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság részére kell megtenni a kiegészítő nyilatkozatot arról, hogy a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama eléri az adómentesség feltételéül szabott időtartamot, vagyis az 5 évet.

A Módtv-ben foglalt átmeneti rendelkezés alapján ezt a szabályt a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazni lehet, vagyis amennyiben a magánszemély az idei évnek 2018. július 26-áig eltelt időszakában szerzett a tulajdonában, haszonélvezetében lévő erdőnek minősülő föld haszonbérbe adására vagy társult erdőgazdálkodásra vonatkozó, határozatlan időre szóló megállapodás alapján jövedelmet, akkor annak érdekében, hogy ezen jövedelme adómentesnek minősüljön, a kiegészítő nyilatkozatot az erdő fekvésének helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatnia. (NAV)