A legfontosabb tudnivalókat a NAV szakértői foglalták össze.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény 22. §-a 2018. július 26-ai hatállyal módosította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-át. Részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.

A 2018. július 25-ét követő kezdő időponttól megállapított öregségi nyugdíjaknál – beleértve az öregségi teljes és résznyugdíjat, valamint a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátását is – már nem jogosultsági előfeltétel a biztosítási jogviszony megszüntetése a nyugellátás kezdő időpontjára.

A jogszabályváltozásnak megfelelően tehát, akinek az öregségi nyugellátását 2018. július 26- ától, vagy későbbi időpontban állapítják meg, már nem kell megszüntetnie a biztosítási jogviszonyát a nyugdíj igénybevétele érdekében.

Szintén nem kell megszüntetni a jogviszonyt a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék, és az átmeneti bányászjáradék igénybevételéhez sem.

A biztosítási jogviszony bejelentésére vonatkozó szabályozás nem változott – azt a továbbiakban is az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. számú melléklet 3. pont 3.2. alpontja szerint kell teljesíteni –, azaz a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell bejelenteni.

Amennyiben a munkaviszonyt nyugdíjasként folytatja tovább a foglalkoztatott, akkor a korábban bejelentett biztosítási jogviszonyt le kell zárni, majd az „új” jogviszonyt a nyugdíjas státuszra tekintettel, mint adott jogviszonyban (pl. munkaviszonyban) álló nyugdíjasként kell bejelenteni.

A 2018. július 26-a után megállapított öregségi nyugdíj miatt a természetes személynek ugyan nem kell megszüntetni a biztosítási jogviszonyát, azonban a nyugdíjas státusz kód változása miatt az adott időszaki 1808 jelű bevallásban az érintett M-es lapokból két darabot kell kitölteni. A jogviszony kezdő időpontja (az alkalmazás minősége rovat 6-11. pozíciója) minden esetben ugyanaz (vagyis nem változik meg a foglalkoztatott nyugdíjazására való tekintettel), ugyanakkor a biztosítási időszakot és jövedelemadatokat megbontva kell feltüntetni.

A 1808A főlap (C) blokkban található „nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma” mezőben a 3-as, 7-es és 8-as nyugdíjas státusz kódú természetes személyeket szerepeltetni kell.

Példák

1) A természetes személy munkaviszonya 2010. január 2-án kezdődött, és ezzel a dátummal bejelentésre is került. A foglalkoztatott 2018. augusztus 10-től nyugdíjas lett.

A 2018. augusztus havi ’08 jelű bevallásban a természetes személyről 2 darab M lap fog készülni az alábbiak szerint:

1. alkalmazás minősége: 0 20 100102 001, biztosítási időszak: 20180801-20180809

2. alkalmazás minősége: 8 20 100102 001, biztosítási időszak: 20180810-20180831

A ’T1041 jelű adatlapon a 2010. január 2-án kezdődött jogviszony lezárásra kerül 2018. augusztus 9-ével és egy új nyugdíjas jogviszony kerül bejelentésre 2018. augusztus 10-től.

2) A főfoglalkozású egyéni vállalkozó 2018. augusztus 10-től válik nyugdíjassá.

A 1858 jelű, augusztus havi bevallásban a biztosítási időszak: 20180801-20180809.

2018. augusztus 10. után keletkezett, kiegészítő tevékenységből származó jövedelem utáni közterheket a 2018. évi személyijövedelemadó-bevallásban kell feltüntetni.

A ’T1041 jelű adatlapon a jogviszonyt 2018. augusztus 9-ével le kell zárni.

3) A társas vállalkozás tagja 2018. augusztus 10-étől válik nyugdíjassá (a jogviszony kezdete: 2010. január 2-a).

A 2018. augusztus havi ’08 jelű bevallásban a természetes személyről 2 darab M lap fog készülni az alábbiak szerint:

1. alkalmazás minősége: 0 30 100102 001, biztosítási időszak: 20180801-20180809

2. alkalmazás minősége: 8 53 100102 001, biztosítási időszak: 20180810-20180831

A ’T1041 jelű adatlapon a jogviszonyt 2018. augusztus 9-ével le kell zárni.