Megszavazta az Országgyűlés a szakképzési és a felnőttképzési törvény módosítását. A változásoknak köszönhetően még rugalmasabbá, változatosabbá válik a szakgimnáziumi képzés rendszere, a választható tanulási lehetőségek köre tovább bővül – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A módosítások elsődleges célja emellett a duális szakképzési lehetőségek további szélesítése, a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának még szorosabbá tétele, továbbá a felnőttképzés szabályozásának módosításával a munkaerőhiány kezeléséhez új rugalmas képzési lehetőségek biztosítása.

Az egyre népszerűbbé, elterjedtebbé váló duális szakképzési forma további megerősítését célozzák a tanulószerződéses gyakorlati képzés rendszerét érintő módosítások. Ennek értelmében tanulószerződést már a szakgimnázium 11-12. évfolyamán tanulók is köthetnek, a kötésre jogosult egyéb szervek, szervezetek köre pedig bővül.

A hatékonyabb és eredményesebb duális gyakorlati képzés megvalósítását segíti, hogy a gazdálkodó szervezeteknél a tanulók képzésével foglalkozó szakemberek újfajta, kifejezetten a tanulók felkészítésére fókuszáló képzésben részesülhetnek. A folyamatosan gyorsuló gazdasági, technológiai változások is indokolják, hogy a gazdasági szereplők az eddigieknél közvetlenebb módon kapcsolódhassanak be a szakképzés szabályozási rendszerébe.

A törvényjavaslat elfogadásával megalakulhatnak az ágazati készségtanácsok, melyek révén a gazdasági ágazatok szereplői választott képviselők útján közvetlen lehetőséget kapnak a szakképzés és felnőttképzés keretében folyó képzések szakmai tartalmainak kontrollálására, módosítására.

Emellett megújul a nem állami szakképzők állami feladatellátásba való bevonását segítő szakképzési megállapodások rendszere is, így országos szinten egyenletesebben, átfogóan és hosszabb távra tervezhető módon biztosítható a szakképzési kapacitások elosztása, összehangolása. A felnőttképzést érintő módosítások elősegítik a vállalatok igényeinek érvényesülését is annak érdekében, hogy munkavállalóik át-, és továbbképzése lehetőleg minél rövidebb idő alatt valósuljon meg, célzottan az adott munkakörnek megfelelő naprakész tudást szerezzenek, miközben csökken az ehhez kapcsolódó adminisztráció.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény módosításával többek között könnyebben garantálható lesz az összefüggő nyári gyakorlat idejére a tanulók gyakorlati képzése, valamint e képzések támogatási forrásának biztosítása – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.