2016. II. negyedév végén az internet-előfizetések száma meghaladta a 8,4 milliót, ennek 67 százaléka mobilinternet-előfizetés volt; a szolgáltatásból származó árbevétel április–júniusban megközelítette az 50 milliárd forintot – tájékoztatott a KSH.

Az internetpiac dinamikus bővülése tovább folytatódott, az előfizetések száma 2016 II. negyedév végén meghaladta a 8,4 milliót, amely 10 százalékkal volt több a 2015 azonos időszakinál. A piac koncentráltsága magas: az előfizetések több mint 96 százalékát 10 szolgáltató biztosította. Az internet-előfizetések 81 százaléka volt egyéni, míg 19 százaléka üzleti. Ez az előző év azonos időszakához képest nem változott – olvasható a statisztikai hivatal „Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2016. II. negyedév” című kiadványában.

A több éve tartó lendületes fejlődés mögött a szolgáltatók gyors alkalmazkodása a technológiai változásokhoz és a folyamatos árverseny állnak. 2016 II. negyedévében a vezeték nélküli szegmens 12 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Ehhez jelentősen hozzájárult a mobilinternet-előfizetések száma, amely 13 százalékkal növekedett. Az összes internet-előfizetés 67 százaléka mobilinternet volt, részaránya egy év alatt 1,4 százalékponttal nőtt.

2016. II. negyedév végén a vezetékes internet-előfizetések száma 5,8 százalékkal növekedett 2015 azonos időszakához képest. Ezen belül a legjelentősebb technológia az 50 százalékos részarányt képviselő kábelhálózatos elő- fizetések száma 5,5, az optikai hálózatosé 16, az xDSL-előfizetéseké 1,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A szélessávú vezetékes (kábeltévés, optikai és xDSL-előfizetés együtt) internet-előfizetések aránya (31%) egy év alatt 1,3 százalékponttal csökkent.

2016 II. negyedévében az előfizetők vezetékes interneten keresztüli letöltési forgalma (352 ezer terabyte) 22, a feltöltési forgalma (143 ezer terabyte) pedig 0,7 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest. A letöltési forgalom közel 2,5-szerese volt a feltöltési adatforgalomnak. A mobilinterneten keresztül bonyolított adatforgalom 16,9 ezer terabyte volt, 33 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Az előfizetések 25 százaléka a 2 Mbit/s alatti, 29 százaléka pedig a 10 és 30 Mbit/s közötti garantált sávszélességű tartományba6 tartozott a vizsgált időszakban. A kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományokba (legalább 30 Mbit/s) az előfizetéseknek a 20 százaléka tartozott. 2016 II. negyedévében jelentős mértékben (+4 százalékponttal) eltolódtak az előfizetések a kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok irányába előző év azonos időszakához képest.

2016 II. negyedévében az internetszolgáltatásból származó nettó árbevétel 49,1 milliárd forint volt, ez folyó áron 8,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az árbevétel változása nem tükrözi az előfizetések számának ennél dinamikusabb bővülését, az akciók és a díjak mérséklődése miatt. Az internetszolgáltatásokból származó árbevétel 39 százaléka a mobilinternetes előfizetésekből képződött, ami 9,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 2016. április–júniusban az internet-előfizetésekből származó nettó árbevételből a szélessávú vezetékes (kábeltévés, optikai és xDSL-előfizetés együtt) internetszolgáltatások árbevételének (25,5 milliárd forint) aránya 52% volt, amely 1,3 százalékponttal csökkent egy év alatt.