Mind uniós, mind tagállami szinten többet kell tenni a fiatalkori munkanélküliség csökkentése érdekében – szögezi le az Európai Parlament költségvetési bizottsága.

Az Ifjúsági Garancia (IG) és az ezt finanszírozó Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (IFK), amely 2013-ban indult el, 2014 és 2020 között több mint 8 milliárd euró uniós forrást biztosít a tagállamoknak a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítására. Magyarország ebből 50 millió eurót használhat fel a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megjelent „Ifjúsági Garancia” felhívás finanszírozásához. (A kiemelt felhívásra az NGM nyújthatott be pályázatot az érintett négy régió – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – kormányhivatalaival konzorciumban.)

A 25 évnél fiatalabbaknak azonban továbbra is mintegy 20 százaléka hiába keres állást az EU-ban (Görögországban és Spanyolországban ez a mutató a 40 százalékot is meghaladja).

A támogatások (költség)hatékonyságának javítására az Európai Parlament képviselői a következőket javasolják:

  • a hangsúlyt azokra a fiatalokra kell helyezni, akik nem foglalkoztatottak, és oktatásban vagy képzésben sem vesznek részt („not in employment, education or training – NEET”);
  • az Európai Szociális Alapnak és a tagállamoknak több forrást kell biztosítaniuk;
  • az állami foglalkoztatási szolgálatoknak meg kell osztaniuk egymással a legjobb gyakorlatokat;
  • a tagállamoknak meg kell állapodniuk abban, hogy mi tekinthető „minőségi ajánlatnak” egy munkanélküli fiatal esetében;
  • az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak monitoring rendszert kell felállítaniuk, hogy a programban elért eredményekről naprakész képet kaphassanak;
  • a bizottságnak pontosabb információkkal kell szolgálnia és évente jelentést kell készítenie a program hatékonyságáról.

Szeptemberben az Európai Parlament megszavazta, hogy a fiatalkori munkanélkülieket további 500 millió euróval segítsék.

Derek Vaughan (szocialista, Egyesült Királyság) jelentéstevő: „Annak ellenére, hogy a gazdaság már növekszik, a fiatalok még mindig nehezen találnak munkát az EU-ban. Az unió már sokat elért, de többet kell tennünk. Nem csupán a finanszírozást kell növelni, de hatékonyabban kell megosztani a jó gyakorlatokat, és szükség van a költések pontosabb nyomon követésére is. A tagállamoknak használniuk kell az elérhető támogatást, de több nemzeti forrást is mozgósítaniuk kell.”

A költségvetési bizottság 15 igen szavazattal, 1 ellenében és 3 tartózkodás mellett fogadta el a jelentést, amelyről a parlament az októberi plenáris ülésen fog szavazni.

Az Európai Bizottság adatai szerint az IFK 2013 óta több mint 1,6 millió 25 év alatti fiatalnak nyújtott közvetlen támogatást. Az Ifjúsági garancia programban 16 millió fiatal vett részt 2014 januárja óta. 10 millióan közülük ajánlatot – többségében állásajánlatot – kapott.

Az Eurofund szerint az Ifjúsági garancia program évente 50,4 milliárd eurós ráfordítást igényelne – miközben a fiatalok elhelyezkedésének nehézségeiből fakadó gazdasági veszteség meghaladja a 150 milliárd eurót – olvasható az Európai Parlament közleményében.