Húszéves hiányt pótol a bírósági végrehajtók nemrég hatályba lépett etikai kódexe, amely tartalmazza többek között a tisztességes eljárás, a megértő, semleges, udvarias magatartás, a megvesztegethetetlenség és a politikai megnyilvánulásoktól való tartózkodás követelményét.

Az önálló bírósági végrehajtó része a magyar igazságszolgáltatási rendszernek, munkája során közhatalmat gyakorol, megilleti a hivatalos személy védelme, ezért magatartására, viselkedésére az általánosan elfogadottnál szigorúbb etikai előírások vonatkoznak – emelte ki közleményében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK). 

Az MBVK hivatala az elnökség véleményének figyelembevételével hozta létre az etikai szabályzatot, amely egy hónapja lépett hatályba. Célja, hogy a közbizalom erősítése érdekében meghatározza a végrehajtók, helyetteseik és jelöltjeik által követendő erkölcsi normákat, megfogalmazza a végrehajtói hivatás etikai követelményeit, támogatást nyújtson az etikai kockázatot rejtő magatartások megismerésében és megítélésében, továbbá biztosítsa a hiteles és átlátható működést.

Az etikai szabályok ismerete és betartása megelőzheti az esetleges nézeteltéréseket az ügyfelekkel, a bíróságokkal, a hatóságokkal és az egymás közötti érintkezésben. A magyar végrehajtói karnak eddig írott és elfogadott normarendszere nem létezett – áll az MBVK közleményében.

Az MBVK honlapján olvasható etika szabályzat tartalmazza a tisztességes eljárás követelményét, ennek keretében például azt, hogy a végrehajtó köteles a felek számára szükséges tájékoztatást érthető módon megadni, továbbá törekedni a megértő, részrehajlásmentes, udvarias magatartásra.

Az etikai kódex szerint a végrehajtó „legyen megvesztegethetetlen”, eljárása során a felektől a jogszabályokban rögzítetteken felül anyagi juttatást nem kérhet és nem fogadhat el. A magánéletben is folytasson jogkövető magatartást, viselkedése, megjelenése legyen az alkalomhoz illő, szélsőségektől mentes. A felekkel a szükséges határozottság mellett tanúsítson türelmes, udvarias magatartást és tartózkodjon a sértő minősítésektől, fölényeskedéstől.

Az etikai kódex szerint a végrehajtó kerül minden olyan megbízatást, tisztséget, amely kiszolgáltatott, befolyásolható helyeztet eredményezhet, továbbá hivatali munkája során tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. (MTI)