Az uniós tagállamok ambiciózus intézkedéseket fogadtak el annak érdekében, hogy a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok az EU szélesebb körű körforgásos gazdaságpolitikájának részeként megfeleljenek a jövőbeli kihívásoknak – tájékoztatott az Európai Bizottság.

Az új szabályok – amelyek a bizottság 2015 decemberében benyújtott, a körforgásos gazdaságról szóló csomag részét képező javaslatain alapulnak – elősegítik a hulladékképződés megelőzését, ahol pedig ez nem lehetséges, jelentősen fokozzák a települési hulladék és a csomagolási hulladék újrafeldolgozását. Ezen túlmenően fokozatosan felszámolják a hulladéklerakást és ösztönzik a gazdasági eszközök – mint például a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek – használatát. Az új szabályozás megerősíti a „hulladékhierarchiát” vagyis előírja a tagállamok számára a hulladéklerakással és a hulladékégetéssel szemben a megelőzés, az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás előtérbe helyezéséhez szükséges konkrét intézkedések meghozatalát, ezáltal megvalósítva a körforgásos gazdaságot – olvasható a bizottság közleményében.

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A hulladékokkal kapcsolatos új uniós szabályok tanács általi végleges jóváhagyása fontos pillanat az európai körforgásos gazdaság számára. Az új újrafeldolgozási és hulladéklerakási célkitűzések hiteles és ambiciózus utat jelölnek ki a jobb hulladékgazdálkodás számára Európában. Fő feladatunk most annak biztosítása, hogy az e hulladékgazdálkodási csomagban foglalt ígéretek a gyakorlatban megvalósításra kerüljenek. A bizottság mindent tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az új jogalkotás a gyakorlatban is megvalósuljon.”

A bizottság eredetileg 2014-ben nyújtott be javaslatokat a hulladékokkal kapcsolatos új szabályokra, amelyeket visszavontak, és 2015 decemberében jobban tervezett, körforgásosabb jellegű és ambiciózusabb javaslatokkal váltottak fel a Juncker–bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó napirendjének részeként. Ezeket a javaslatokat ezt követően elfogadták, és immár az európai uniós szabálykönyv részét képezik.

A hulladékokkal kapcsolatos új szabályok

A települési hulladék újrafeldolgozási célkitűzései

2025-ig

2030-ig

2035-ig

55%

60%

65%

Ezen túlmenően az újrafeldolgozási arányok kiszámítására vonatkozó szigorúbb szabályok segítenek a körforgásos gazdaság felé történő tényleges előrelépés jobb nyomon követésében.

A csomagolási hulladék új újrafeldolgozási célkitűzései

 

2025-ig

2030-ig

Minden csomagolás

65%

70%

Műanyag

50%

55%

Fa

25%

30%

Vasfémek

70%

80%

Alumínium

50%

60%

Üveg

70%

75%

Papír és karton

75%

85%

Szelektív gyűjtés

A papír és karton, az üveg, a fémek és a műanyagok tekintetében meglévő kötelező szelektív gyűjtésre építve az új szelektív gyűjtési szabályok előmozdítják a másodlagos nyersanyagok jobb minőségét és azok elterjedését: a szelektív gyűjtést a veszélyes háztartási hulladék esetében 2022-ig, a biohulladék esetében 2023-ig, a textiltermékek esetében pedig 2025-ig meg kell valósítani.

A hulladéklerakás fokozatos felszámolása

A hulladéklerakás értelmetlen a körforgásos gazdaságban, és szennyezheti a vizet, a talajt és a levegőt. 2035-re a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék arányát a képződő teljes települési hulladékmennyiség 10 százalékára vagy még kevesebbre kell csökkenteni.

Ösztönzők

Az új jogszabályok a hatékony gazdasági eszközök és a hulladékhierarchiát támogató más intézkedések fokozott használatát tervezik. A gyártók fontos szerepet kapnak ebben az átmenetben azáltal, hogy felelősek lesznek a hulladékká váló termékeikért. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó új követelmények elősegítik teljesítményük és irányításuk javítását. Ezen túlmenően valamennyi csomagolás vonatkozásában 2024-ig létre kell hozni kötelező kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket.

Megelőzés

Az új jogszabályok különös hangsúlyt helyeznek a hulladékképződés megelőzésére, és fontos célkitűzéseket vezetnek be az élelmiszer-pazarlással kapcsolatban az EU-ban, valamint a tengeri hulladék ellen, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében ezen a területen.

A következő lépések

Az új szabályok 20 nappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követően lépnek hatályba.

Eredmények, kihívások, különbségek

A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv részeként az Európai Bizottság 2015. december 2-én a hulladékokra vonatkozó jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el. A társjogalkotók 2017. december 18-én ideiglenesen megállapodtak a Bizottság négy jogalkotási javaslatáról. Az Európai Parlament 2018. áprilisi plenáris ülésén jóváhagyta a megállapodást.

Az elmúlt két évtizedben számos tagállam fokozatosan javította hulladékgazdálkodását, az uniós hulladékhierarchiával összhangban. 1995-ben az EU-ban a települési hulladéknak átlagosan 64 százalékát helyezték el hulladéklerakókban. 2000-re az átlagos arány 55 százalékra csökkent, míg az átlagos újrafeldolgozási arány 25 százalékos volt. 2016-ban az EU-ban a háztartási hulladék hulladéklerakókban történő lerakása összességében 24 százalékra esett vissza, az újrafeldolgozás aránya pedig 46 százalékra nőtt. Ugyanakkor továbbra is kihívások és jelentős különbségek állnak fenn az uniós tagállamok között. 2016-ban tíz tagállam háztartási hulladékának még mindig több mint 50 százalékát helyezte el hulladéklerakókban, hat közülük pedig legalább 40 százalékot elégetett.

Az új irányelvek szövege itt található.