Az Európai Bizottság cselekvési tervet terjesztett elő, amelyben meghatározza azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével az EU jelenlegi hozzáadottérték-adó (héa) rendszere egyszerűbbé, a csalással szemben ellenállóbbá, és fokozottabban vállalkozásbaráttá tehető.

A cselekvési terv az első lépés egy olyan egységes uniós héaövezet kialakítása felé, amely lehetővé teszi a csalás elleni fellépést, a vállalkozások támogatását, valamint az digitális gazdaság és az e-kereskedelem ösztönzését.

A jelenlegi héaszabályokat sürgősen frissíteni kell, hogy megfelelőbben támogassák az egységes piacot, megkönnyítsék a határokon átnyúló kereskedelmet, valamint lépést tartsanak napjaink digitális és mobil gazdaságával – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

A „héabevétel-kiesés” – azaz a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség a tagállamokban – 2013-ban közel 170 milliárd eurót tett ki. A becslések szerint csak a határokon átnyúló csalás évi mintegy 50 milliárd eurós héabevétel-kiesést okoz az Európai Unióban. Emellett a jelenlegi hozzáadottértékadó-rendszer töredezett, és jelentős adminisztratív terhekkel jár, különösen a kkv-k és az online vállalatok számára.

A cselekvési terv meghatározza a jelenlegi uniós héaszabályok korszerűsítésének útját, többek között az alábbiak révén:

  • a jövőbeli egységes európai héarendszer alapelvei;
  • rövid távú intézkedések a héacsalás kezelésére;
  • a héamértékre vonatkozó keret frissítése és lehetőségek biztosítása a tagállamok számára a héamértékek rugalmasabb meghatározására;
  • az e-kereskedelemre vonatkozó héaszabályoknak a digitális egységes piaci stratégiával összefüggésben történő egyszerűsítésére, valamint a kkv-k tennivalóinak egyszerűsítését szolgáló átfogó héacsomagra irányuló tervek.

A cél: a határokon átnyúló kereskedelem jövőbeli végleges uniós héarendszere

A jelenlegi héarendszert korszerűsíteni kell, hogy lépést tartsunk napjaink globális, digitális és mobil gazdaságának kihívásaival – szögezik le a bizottság szakértői. A határokon átnyúló kereskedelem jelenlegi, 1993-ban hatályba lépett héarendszerét átmeneti rendszernek szánták, és az nem zárja ki a csalás lehetőségét. A bizottság ezért 2017-ben javaslatot készül előterjeszteni az egységes európai héaövezetre vonatkozó végleges szabályok kialakítására. Az új szabályok értelmében a határokon átnyúló tranzakciók adóterhét a mai helyzethez hasonlóan továbbra is a rendeltetési hely szerinti tagállam adómértéke határozná meg („a rendeltetési hely szerinti adóztatás elve”), de az adó beszedésének módja tekintetében fokozatosan a csalással szemben ellenállóbb rendszerre váltanának. Ezzel egyidejűleg az egész EU-ra kiterjedő internetes portál jönne létre, hogy a vállalkozások számára egyszerű héabeszedési rendszer, a tagállamok számára pedig a bevételek beszedését lehetővé tevő erőteljesebb rendszer álljon rendelkezésre.

A héacsalással szembeni fellépést szolgáló azonnali intézkedések

A határokon átnyúló héacsalás hatalmas összegű bevételtől fosztja meg a tagállamokat. A becslések szerint a jövőbeli héarendszer révén évente mintegy 40 milliárd euróval (azaz 80 százalékkal) csökkenthető a határokon átnyúló héacsalás. Az év folyamán a bizottság a héacsalással, a csalási módszerekkel és a bevált gyakorlattal kapcsolatos információcsere céljából a tagállamok által alkalmazott jelenlegi eszközök megerősítésére irányuló intézkedéseket javasol majd. A továbbiakban is szorosan nyomon követjük az adóhatóságok teljesítményét a héa beszedése és ellenőrzése terén.

Nagyobb autonómia a tagállamoknak

A jelenlegi szabályok értelmében a tagállamok a nulla százalékos és kedvezményes héamérték alkalmazásakor nem térhetnek el az áruk és szolgáltatások előre meghatározott jegyzékétől. A Bizottság a héamértékre vonatkozó keret korszerűsítését tervezi, és a jövőben nagyobb mértékű rugalmasságot kíván biztosítani a tagállamok számára. Javaslatában két lehetőség szerepel:az egyik szerint fennmaradna a 15 százalékos minimális általános adómérték, és a tagállamoktól származó információk alapján rendszeresen felülvizsgálnák a kedvezményes héamértékben részesíthető áruk és szolgáltatások jegyzékét. A másik lehetőség eltörölné a kedvezményes héamértékben részesíthető áruk és szolgáltatások jegyzékét. Ez utóbbi esetén ugyanakkor biztosítékokat kellene bevezetni a csalás megelőzése és az egységes piacon belüli tisztességtelen adóverseny elkerülése érdekében, valamint a vállalkozások megfelelési költségei is növekedhetnének. Mindkét lehetőség szerint fennmaradna a jelenleg alkalmazandó nulla százalékos és kedvezményes héamérték.

Az e-kereskedelem és a kkv-k támogatása

A határokon átnyúló e-kereskedelem jelenleg hatályos héarendszere mind a tagállamok, mind pedig a vállalkozások számára bonyolult és költséges. Az uniós vállalkozások versenyhátrányban vannak, mivel egyes nem uniós kereskedők héamentesen importálhatnak árukat az EU-ba. A rendszer bonyolultsága a tagállamok számára is megnehezíti a megfelelés biztosítását. A bizottság 2016 végéig a digitális egységes piaci stratégia részeként a határokon átnyúló e-kereskedelem héaszabályainak korszerűsítésére és egyszerűsítésére irányuló jogalkotási javaslatot terjeszt elő. Ennek részét képezi egy olyan javaslat is, amely biztosítja, hogy az elektronikus kiadványok a papíralapú kiadványokéval megegyező kedvezményes héamértékben legyenek részesíthetők. Második lépésként 2017-ben a bizottság előterjeszti a kkv-k növekedésének támogatására irányuló héaegyszerűsítési csomagot, amely a határokon átnyúló kereskedelmet is megkönnyíti a kkv-k számára.

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. Eredetileg a versenyt torzító és az áruk szabad mozgását gátló forgalmi adók eltörlése, valamint a belső határokon alkalmazott adóügyi ellenőrzések és alaki követelmények megszüntetése érdekében hozták létre. Fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2014-ben megközelítette az uniós GDP 7 százalékának megfelelő 1 billió eurót. Az EU egyik saját forrása is a héán alapul. Fogyasztási adóként az adóztatás egyik leginkább növekedésbarát formájának számít.

Ám a héarendszer nem tudta felvenni a lépést napjaink globális, digitális és mobil gazdaságának kihívásaival. A jelenleg hatályos, átmenetinek szánt héarendszer töredezett, az egyre nagyobb számban határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások számára bonyolultnak bizonyul, és teret ad a csalásnak: a belföldi és a határokon átnyúló tranzakciók kezelése eltérő, valamint az egységes piacon belül héamentesen vásárolhatók áruk és szolgáltatások.