Az MNB összesen 47 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra a felügyeleti vizsgálata során feltárt hitelkockázat-kezelési, adatszolgáltatási, informatikai, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályzati hiányosságok miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében korlátozott terjedelmű, nem teljeskörű átfogó vizsgálatot folytatott a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (MagNet Bank). A vizsgálat a 2015. december 31-től a vizsgálat lezárásáig, azaz a 2018. május 10-ig terjedő időszakot tekintette át – derül ki az MNB közleményéből.

A jegybank vizsgálata során hiányosságokat tárt fel többek között a hitelkockázat kezelése terén a hitelintézetnél egyebek közt a monitoring folyamatban, a fedezetek meglétével, értékelésével és érvényesíthetőségével kapcsolatos belső szabályozottság, eljárásrendek körében. A követeléseladások kapcsán hiányzott az azokra vonatkozó, kellő részletezettségű belső szabályozás, s nem állt rendelkezésre megfelelő – a kockázatok mértékének meghatározásához elengedhetetlen – ügyfélcsoport-képzési és ügyfélminősítési rendszer sem.

A jövőben pontos – a főkönyvvel és az analitikával egyező – adatszolgáltatás érdekében a MagNet Banknak felül kell vizsgálnia az adatteljesítést támogató informatikai rendszerét. A jegybank – mint azt a más piaci szereplővel kapcsolatos korábbi bírsághatározatai is jelzik – kiemelt szigorral lép fel a pénzügyi intézmények adatszolgáltatásra vonatkozó esetleges jogsértései miatt.

További hiányosságokat talált emellett a jegybank a MagNet Bank belső ellenőrének tevékenysége, a javadalmazási politika, az informatikai rendszer védelmére, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó belső szabályozottság kapcsán. Mindezek alapján a jegybank szeptember 30-i teljesítési határidővel kötelezte a MagNet Bankot a feltárt hiányosságok megszűntetésére. A jogsértések miatt az MNB összességében 47 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre.

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette a hitelkockázat-kezelés kapcsán feltárt számos jogsértés magas vagy jelentős kockázati besorolását. Enyhítő körülménynek számított, hogy a hiányosságoknak nem volt hatása az ügyfelekre, más piaci szereplőkre, a hitelintézet számos problémát már a vizsgálat során kijavított, illetve annál már az MNB helyszíni vizsgálati szakasza idején is előremutató változások zajlottak.