A táskában „felrobbant” dobozos üdítő tönkretett egy laptopot. A hibás ágynemű megrongálta a 200 ezer forintos ágyat. Mit tehet ilyenkor a fogyasztó? A Budapesti Békéltető Testület összefoglalta, mi a teendő a hibás termékeket forgalmazókkal szemben.

A néhány ezer forintért vásárolt ágynemű minőségi hibája miatt tönkrement a fogyasztó műbőrből készült bútora. A fogyasztó a szóban forgó ágynemű-garnitúra megvétele után rövid idő elteltével arra lett figyelmes, hogy az több helyen befogta, elszínezte a néhány hónapja 200 ezer forintért vásárolt műbőr ágyat, és a keletkezett foltokat semmilyen módon nem tudta eltávolítani, holott már szakembertől is kért tanácsot a tisztítással kapcsolatban.

A gyártót is megkeresték, hogy cserélhetőek-e az elszíneződött részek, de erre is nemleges választ kaptak. A bepanaszolt vállalkozás vitatta azt is, hogy az elszíneződést az ágynemű okozta és egyáltalán, hogy a szennyeződést ne lehetne kitisztítani. A vásárlónak kártérítés gyanánt felajánlott összeg meg sem közelítette a bútor értékét.

Egy másik fogyasztó a bepanaszolt vállalkozás üzletében vásárolt egy dobozos üdítőitalt, amelynek a csomagolása nem volt megfelelő. A fogyasztó táskájában a doboz tartalma kifolyt, amelyben egy laptop is volt. A kiszivárgó üdítő olyan kárt okozott a laptopban, amelyet csak szakszervizben lehetett megjavítani, azonban nem ismerték el a fogyasztó panaszának jogosságát és a javítás költségét sem voltak hajlandóak megtéríteni.

A termékhibák nem csak vagyoni kárt eredményezhetnek, szélsőséges esetben testi sérülést, egészségkárosodást vagy halált is okozhatnak. A termékek okozta károk esetén a felelősség kérdése kétféleképpen alakulhat.

Mikor mentesülhet a vállalkozás?

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján a vállalkozás köteles megtéríteni a fogyasztónak azt a kárt, amelyet a hibás teljesítésével okozott, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A vállalkozás teljesítése akkor tekinthető hibásnak, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez alól csak akkor mentesülhet a vállalkozás, ha a fogyasztó ismerte a hibát, vagy azt ismernie kellett.

Fontos figyelni arra, hogy a vásárlást követő 6 hónapban felfedezett hiba esetén a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy a termék a megvásárláskor még hibátlan volt és a hiba később keletkezett, kivéve, ha olyan természetű a hiba, hogy ezzel összeegyeztethetetlen. A 6 hónap elteltével azonban a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a terméket eleve hibásan kapta meg.

A fogyasztó és vállalkozás között a hibás teljesítéshez kötődő igények 2 év alatt elévülnek.

Tíz év után már nincs remény

A kárról, a termék hibájáról és a gyártó kilétéről való tudomásszerzéstől számított 3 éven belül érvényesítheti igényét a fogyasztó a gyártóval szemben – a termékfelelősség szabályai szerint –, amennyiben a termék hibája vélhetően már a gyártáskor megvolt. Viszont a gyártó semmiképpen nem tartozik felelősséggel a kárért, amennyiben a forgalomba hozataltól számítva már 10 év eltelt. 

A termékfelelősség körében csak az úgynevezett termékkárból származó igény érvényesíthető. Ez lehet egyrészt valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodás, továbbá a terméktől eltérő vagyontárgyban okozott kár, ha ennek értéke több mint 500 euró és magánhasználatban volt.

A termék akkor számít hibásnak, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelembe véve a termék rendeltetését, ésszerűen várható használatát, a termékkel kapcsolatos tájékoztatást, a termék forgalomba hozatalának időpontját, a tudomány és a technika állását. Viszont a termék nem minősül automatikusan hibásnak, ha a forgalomba hozatala után egy másik, nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba. A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.

A termékmintákkal más a helyzet

A Ptk. alapján csak konkrétan meghatározott esetekben mentesülhet a gyártó/forgalmazó a kár megtérítésének kötelezettsége alól, amely tény fennállását bizonyítania kell. Ilyen helyzet, ha a terméket nem hozta forgalomba, vagy a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő (például termékminta volt), illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta. Mentesülhet akkor is, ha bizonyítja, hogy a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett.

Mit tehet a vásárló?

  • A forgalmazóval szemben, abban az esetben léphetnek fel, ha a vásárlásról kapott blokk rendelkezésre áll,  ezért lehetőség szerint őrizzék meg azt. Ha a blokk már nincs meg, akkora terméken szereplő gyártói vagy forgalmazói adatok az irányadóak.
  • A hibát és a kárt két hónapon belül jelentsék be, egyben jelezzék kárigényüket.
  • A bizonyítás megkönnyítésére készítsenek fotót a kárról.
  • Amennyiben a vállalkozó nem hajlandó megtéríteni a kárt, a vásárló forduljon a Budapestii Békéltető Testülethez, amely gyorsan és ingyen lefolytatja az eljárást.

A Budapesti Békéltető Testülethez korábban beérkezett ügyekről itt olvashat.