Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki a Banif Plus Bankra egyebek mellett a bank belső működési folyamatainak gyenge belső szabályozottsága, a hitelkockázatok elégtelen azonosítása, mérése és kezelése miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében 2015 decemberéig tartó – korlátozott terjedelmű – átfogó vizsgálatot folytatott a Banif Plus Bank Zrt.-nél. A vizsgálat számos kisebb jogszabálysértést tárt fel, amelyek között kiemelendő a bank gyenge belső szabályozottsága, illetve a hitelkockázatok azonosítására, mérésére és kezelésére vonatkozó elégtelen kockázati kontroll – közölte az MNB.

A vizsgálat nyomán a jegybank kötelezte a Banif Plus Bankot: erősítse meg a vállalatirányítási és kockázatkezelési, valamint a belső tőkemegfelelés értékelési folyamataira vonatkozó szabályozásait. Ezekre vonatkozóan alakítson ki középtávú üzleti és kockázati stratégiát, dolgozzon ki kockázatkezelési szabályzatokat és stratégiákat, illetve önálló kockázatkezelési rendszert, s ezeket rendszeres vizsgálja is felül.

A felügyelő bizottság tevékenysége megerősítése keretében a banknak összeférhetetlenségi és nyilvánosságra hozatali szabályzatot, helyreállítási tervet, s a jövőben felépülő portfólió fedezetéül szolgáló tőketervet kell készítenie, illetve a kockázati profilhoz illeszkedő, a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatával kapcsolatos eljárást is ki kell alakítania. Szükséges a hitelezési folyamatokat hatékonyan támogató informatikai (IT) rendszerfejlesztés is.

A jegybank előírta, hogy a Banif Plus Bank a jogszabály által előírt gyakorisággal és módon minősítse ügyleteit. Egyes konkrét vizsgált ügyleteit ennek megfelelően minősítse át és számolja el a szükséges értékvesztést. A bank köteles kiegészíteni és módosítani számviteli szabályzatait és megfelelően vezetni számviteli nyilvántartásait

Az MNB kötelezései alapján a banknak számos egyéb – például az üzletemenet-folytonosságra, kritikus helyzetekre, jogosultságokra vonatkozó – IT-hiányosságot kell megszüntetnie. Szükség van emellett arra is, hogy a Banif Plus Bank folyamatosan aktualizálja szabályzatait, egészítse ki javadalmazási politikáját, illetve a prudens működésre vonatkozó jogszabályok megsértésének jelentésére szolgáló eljárást működtessen. Jegybanki elvárás az is, hogy a bank fejlesszen ki megfelelő ügyfél- és partnerminősítési rendszert, ügyfeleit évente minősítse újra, s folyamatosan kövesse figyelemmel az adósok pénzügyi-gazdasági helyzetében bekövetkező változásokat is.

Az MNB kötelezte a hitelintézetet a korábbi felügyeleti határozatok maradéktalan teljesítésére is. A Banif Plus Banknak rendkívüli adatszolgáltatás keretében kell számot adnia a mostani határozatban előírt különböző intézkedések teljesítéséről idén márciusban, júniusban, illetve év végén. A feltárt, orvosolható jogsértések miatt a jegybank 49 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre.