A 2017. december–2018. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 441 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,8 százalék volt – tájékoztatott a KSH.

  • A 2017. december–2018. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 441 ezer fő volt, 70 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája az egy évvel korábbi 67,1 százalékról 68,7 százalékra emelkedett. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, és esetükben a javulás mértéke is nagyobb volt.
  • A 2017. december–2018. februári időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 25 ezer fővel, 178 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,6 százalékponttal, 3,8 százalékra csökkent. A férfiakat alacsonyabb munkanélküliségi ráta jellemezte, mint a nőket, és esetükben a mutató értéke is javult, míg a nők körében gyakorlatilag változatlan maradt.

Foglalkoztatás

A foglalkoztatottak közül 4 millió 388 ezren tartoztak a 15–64 évesek közé, amely korcsoport foglalkoztatási aránya 1,7 százalékponttal, 68,7 százalékra emelkedett. A 15–64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 2,1 százalékkal, 2 millió 401 ezer főre, míg a foglalkoztatási rátájuk 2,2 százalékponttal, 75,9 százalékra nőtt. A 15–64 éves nők körében a foglalkoztatottak száma (a mintavételi hibahatáron belül) 1 millió 987 ezer főre, foglalkoztatási rátájuk pedig 1,1 százalékponttal, 61,7 százalékra nőtt.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak létszáma 11 ezer fővel, 291 ezerre, a foglalkoztatási ráta pedig 28,2 százalékra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves), valamint az idősebb (55–64 éves) korosztályba tartozók körében egyaránt emelkedett a foglalkoztatottak száma; foglalkoztatási rátáik is javultak, előbbieké 1,3 százalékponttal, 83,9 százalékra, utóbbiaké 3,4 százalékponttal, 53,8 százalékra nőtt.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 1,8 százalékponttal, 73,9 százalékra emelkedett. Az Európai Unió 2020-ra 75 százalékos célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 81,8, a nőknél 66,2 százalék.

Munkanélküliség

2017. december–2018. februárban az egy évvel korábbihoz képest a 15–74 éves férfiak körében 24 ezer fővel, 87 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma, munkanélküliségi rátájuk pedig 1,0 százalékponttal, 3,5 százalékra mérséklődött. A nők esetében a változások mintavételi hibahatáron belüliek voltak, a munkanélküli nők létszáma 91 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk pedig 4,3 százalék volt.

A 15–24 éves munkanélküliek száma 36 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 11,0 százalékra változott, a munkanélküliek egyötöde továbbra is ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,3 százalékponttal, 3,5 százalékra, míg az 55–64 éveseké 1,8 százalékponttal, 2,4 százalékra, csökkent.

A munkanélküliség átlagos időtartama 14,9 hónapra csökkent; a munkanélküliek 37,9 százaléka legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélküli volt.

2018. február végén az egy évvel korábbihoz képest a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 5,8 százalékkal, 279 ezer főre csökkent.

KSH