A fiataloknak sikeres záróvizsgáik után a tanulmányaik befejezésével kapcsolatos kötelességekre is gondolniuk kellene. A volt diák még azelőtt adósságba keveredhet, mielőtt megszerezné az első állását.

Bár törvény nem kényszerít a munkahivatalba való bejelentkezésre, a fiataloknak anyagi okokból mégis érdemes sietniük vele. Ellenkező esetben saját zsebből kell majd fizetniük az egészségügyi biztosítást, ami havonta minimálisan 61,81 euró – írja a hirek.sk.

A volt egyetemistának az állandó lakhelye körzetében található munkahivatalt tanulmányai befejezése, vagyis az államvizsga után 7 napon belül kell felkeresnie.

„Az állam a végzős után csak addig a napig fizeti az egészségügyi biztosítást, amikor a vizsgát letette“ – figyelmeztet a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ.

A középiskolát befejező tanulók helyzete némileg kedvezőbb, ugyanis augusztus 31-ig még diáknak számítanak. A szüleiknek ezzel a nappal szűnik meg jogosultságuk a családi pótlékra és az adóbónuszra.

Ha a középiskolát elvégzett fiatal még nem talált munkahelyet és nem akar továbbtanulni, akkor a végzős főiskolásokhoz hasonlóan be kell jelentkeznie a munkahivatalban. Ezt szeptember 7-ig kell megtennie. Ez esetben a biztosítását nem kell fizetnie, azonban munkanélküli segélyre nem válik jogosulttá.