Az Európai Bizottság a következő, 2021–2027-re vonatkozó hosszú távú uniós költségvetésben a tagállamok közötti adó- és vámügyi együttműködés jobbá és hatékonyabbá tételére irányuló intézkedéseket javasol.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „Az Európai Unió vámterületének védelme és közös adózási szabályaink végrehajtása szoros együttműködést tesz szükségessé az érintett nemzeti hatóságok között. Az új Vám és Fiscalis program segítenek ezt megvalósítani. Minimális költségek mellett valódi uniós hozzáadott értéket jelentenek, példátlan előnyöket kínálnak a tagállami adó- és vámhatóságok számára a polgáraink és vállalkozásaink érdekében végzett közös munkájuk során.”

A bizottság javaslata szerint az unió vámprogramja 950 millió euró, a Fiscalis program pedig 270 millió euró összegű pénzügyi kötelezettségvállalási kerettel folytatódna, amely a következő uniós költségvetés mindössze 0,07, illetve 0,02 százalékát teszi ki.

Vám program

Az új Vám program elősegíti a modern vámunió létrehozását, amelynek középpontjában a vállalkozások és a polgárok érdekei állnak, azáltal, hogy:

  • Ösztönzi a nemzeti vámigazgatási szervek közötti információ- és adatcserét a veszélyes és hamisított áruk forgalmának jobb felderítése érdekében: 2017-ben összesen 2,7 millió lőszert és 188 000 darab robbanószert foglaltak le az uniós határokon.
  • Továbbra is elősegíti a növekvő volumenű kereskedelem egyszerűsítését: Az uniós vámhatóságok tavaly 331 millió nyilatkozatot kezeltek.
  • Támogatni fogja a vámhatóságokat az Unió pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelmében, valamint a vámok, a behozatali héa és a jövedéki adók megfelelő beszedése tekintetében: Az új program javítani fogja a vámigazgatási szervek kapacitását tekintettel a bővülő kereskedelemre és a változó gazdasági és munkamodellek – például az e-kereskedelem és a blokklánc technológia – támasztotta kihívásokra, és fokozza az együttműködést és az ágazatokon átívelő képzést.
  • Jobb kockázatkezelési stratégiákat dolgoz ki az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében; valamint segít az EU-nak megfelelőbben reagálni a biztonsági fenyegetésekre és a transznacionális bűnözésre.

Fiscalis program

Az új Fiscalis program támogatni fogja a tagállamok adóhatóságai közötti együttműködést, és nagyobb mértékben hozzájárul az adócsalás, adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelemhez, a következők révén:

  • Jobb és jobban összekapcsolt informatikai rendszerek létrehozása, amelyeket egyébként minden tagállamnak önállóan kellene kifejlesztenie. Ebbe beletartozik az interoperábilis és költséghatékony informatikai megoldások kidolgozása és fenntartása az adóhatóságok támogatására az uniós jogszabályok végrehajtása terén;
  • A bevált gyakorlatok és képzések megosztása a hatékonyság növelése érdekében: Ebbe beletartozik a polgárok és vállalkozások (köztük a kkv-k) határokon átnyúló ügyletek kapcsán felmerülő szükségtelen adminisztratív terheinek megelőzéséhez nyújtott segítség, valamint a program keretében képzett adószakemberek számának jelentős növelése is, amely 2014 óta már 423 000 főre bővült.
  • Együttes fellépések kialakítása a kockázatkezelés és az ellenőrzések terén – 2014 óta a tagállamok között 1 000 ilyen közös fellépés került megszervezésre.
  • Az unió versenyképességének előmozdítása, az innováció fellendítése és új gazdasági modellek végrehajtásának elősegítése.

A következő lépések

A hosszú távú átfogó uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a folyamatban lévő programokra előirányzott uniós források, többek között a vámunió megerősítésére, valamint az adókikerülés és adókijátszás elleni küzdelemre szánt források felhasználásával a lehető leghamarabb konkrét eredményeket lehessen felmutatni.

A jelenlegi, 2014–2020-as költségvetési időszak elején tapasztaltakhoz hasonló késedelmek azt jelentenék, hogy az EU az uniós vámok hatékony beszedéséből az uniós költségvetésbe kerülő bevételektől esne el, hogy a vámhatóságok kevésbé lennének képesek határaink biztonságának megőrzésére, és hogy a polgárok kevésbé lennének védettek a veszélyes és hamisított árukkal szemben.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és a finanszírozás kiszámítható körülmények között valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke – olvasható a bizottság közleményében.