Az olimpiai pályázat támogatása adókedvezményének mértéke, felhasználásának módja illeszkedik a tao törvényben már alkalmazott adókedvezményekhez – írja Vizer József, az RSM Hungary adómenedzsere.

Március 9-én hirdették ki azt a törvénymódosítást, amely új társasági adókedvezménnyel járó támogatási formát vezet be Budapest 2024. évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázatához kapcsolódóan – kezdi friss bejegyzését Vizer József.

A törvény gyakorlatilag annyiban tér el a törvényjavaslattól, hogy a támogatás teljesítését nem kell 30 napon belül bejelenteni a NAV-hoz.

A törvény értelmében az adóévben az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság (továbbiakban: „Pályázat Lebonyolító”) részére az olimpiai pályázat lebonyolításával összefüggésben felmerülő költségek támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott:

  • támogatás,
  • juttatás,
  • véglegesen átadott pénzeszköz és
  • térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, valamint
  • a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke alapján,

de legfeljebb a Pályázat Lebonyolító által kiadott igazolásban szereplő összeg erejéig társasági adókedvezmény vehető igénybe a támogatás adóévében és az azt követő adóévekben.

E támogatás után adókedvezmény utoljára a támogatás naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

Az adókedvezmény érvényesítéséhez a Pályázat Lebonyolítóval kötött támogatási szerződésre, a Pályázat Lebonyolító által kiállított támogatási igazolásra, valamint a támogatásnak a szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli teljesítésére van szükség.

A támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozó együttesen számított értéke nem haladhatja meg a 19 milliárd forintnak megfelelő értéket és e támogatási forma 2018. január 1-jével meg szűnik. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy az igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogató a támogatási megállapodás megkötése napján köztartozásmentes adózónak minősüljön. A Pályázat Lebonyolító noha a támogatási megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül kiadja a támogatási igazolást, azonban vissza is vonja azt, amennyiben a támogató a megjelölt teljesítési naptól számított 30 napon belül sem teljesíti a vállalt támogatást.

A törvényjavaslat alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választó tao alanyok a többi adóalannyal azonos (vagy akár előnyösebb) helyzetbe kerülnek, ugyanis az új előírásokat már azok hatálybalépésének adóévében is alkalmazhatják a társasági adóalanyok, függetlenül attól, hogy a naptári évvel azonos, vagy attól eltérő üzleti évet alkalmaznak.

Azon túlmenően, hogy e támogatási forma esetén sem részesülhet a támogató ellenszolgáltatásban, még a realizálható megtakarítás mértéke is megegyezik a korábban és jelenleg is adható előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások, valamint a látvány-csapatsport támogatása során elérhető megtakarítás nagyságával, mely attól függően, hogy a támogató adóalapjából mekkora rész esik a 10 százalékos, illetve a 19 százalékos adókulcs alá, 2,5 százalék és 4,8 százalék között mozoghat. A jogalkotó mindezt azzal éri el, hogy a támogatás összegének 75 százalékát adóalap növelő tételként kell figyelembe venni a támogatás évének társasági adó kötelezettségének számítása során.