Sokan fordulnak a Budapesti Békéltető Testülethez, akik nem értenek egyet a telefon-, vagy mobilinternet-számlával, annak összegét vitatják, mert olyan hívásokat, üzeneteket, egyéb szolgáltatás megrendelést fedeznek fel rajta, amelyeket ők nem is vettek igénybe.

319 ezer forintos összegről kapott telefonszámlát egy fogyasztó, akinek a vidéki nyaralójában távfelügyeleti riasztó működött. A készülék két napig folyamatosan hívásokat kezdeményezett, ettől lett ilyen magas számla, amit persze az előfizető vitatott. Azonban ilyenkor neki is kell bizonyítania azt, hogy az összeg nem volt jogos, mert a szolgáltatónak zárt rendszerű tanúsított számlázási rendszere volt. Mivel a bizonyítás elmaradt, a fogyasztó igényét elutasították.

Egy hasonló ügyben viszont a panaszos sikerre vitte ügyét: a taxitársaság írásos nyilatkozata támasztotta alá, hogy nem lehetett szó a hírközlési cég által kiszámlázott 14 442 másodperces (240 perces) hívásról, amikor taxit rendelt. A beszélgetés valójában 47 másodpercig tartott. Épp ezért érdemes tisztában lenni azzal, mit tehetnek a fogyasztók, ha vitatják a hírközlési cég számláját: nem mindegy, kinek mit kell bizonyítania!

Ha a fogyasztók vitatják telefonszámlájukat vagy akár mobilinternetük forgalmát, az alábbiakra érdemes figyelniük:

1. Joga van a fogyasztónak vitatni a számla összegét. Ekkor a szolgáltatónak kell bizonyítania azt, hogy hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és a számlázási rendszere zárt. Szintén a cégnek kell igazolnia azt, hogy a díj számlázása és összege is helyes volt. Ilyen esetben (kijelölt szervezet általi tanúsítás hiányában) nem lehet elég a szolgáltató saját nyilatkozata a felelősség alóli kibújásra.

2. Ha a hírközlési cég miniszter által kijelölt szervezet tanúsításával rendelkezik, akkor már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy valóban hibásan számlázott a szolgáltató.

Amennyiben az előfizető ellenbizonyítással él és olyan papírt tud bemutatni, amellyel kétség támad a szolgáltató állításában, úgy már ez utóbbinak ismét igazolnia kell, hogy helyesen számlázott. Ennek hiányában a cég követelése megalapozatlan.

A Budapesti Békéltető Testülethet korábban érkezett ügyekről itt olvashat.