A Rátkai Ügyvédi Iroda munkatársai könnyen áttekinthető módon foglalták össze, hogy egy cégnél, munkáltatónál pontosan hány munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatni.

Munkavédelmi alapszabály, hogy a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a jogszabályban meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, megfelelő szakképesítési feltételekkel rendelkező személyt köteles kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani – kezdik friss bejegyzésüket a Rátkai Ügyvédi Iroda munkatársai.

A szóban forgó szakember állhat munkaviszonyban vagy e tevékenység ellátható polgári jogi szerződés alapján, külső szolgáltatás útján.

Kérdés, hogy egy adott cégnél, munkáltatónál pontosan hány munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatni.

A munkavédelmi törvény egyik végrehajtási rendelete határozza meg gazdasági tevékenységek szerint a veszélyességi osztályokat, illetve a munkavállalói létszámhoz igazodóan azt, hogy hány munkavédelmi szakemberre van szükség és milyen időtartamban. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy mely veszélyességi osztályhoz hány munkavédelmi szakember szükséges, a dolgozói létszám alapján.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását. A munkáltató köteles továbbá a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelőségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

Könnyítésként a jogszabály kivételt is előír: kisvállalkozások esetén külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenysége által megkívánt szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.