Elindult az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP-1.2.6-8.3.4-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás célja, hogy „komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését”.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a kormány 2016. október 16-ig várja a partnerségi fórumban.

100 milliárd forint a keretösszeg

A tervezett keretösszeg 100 milliárd forint, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön keretösszege egyaránt 50 milliárd forint. A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A kormány 200-300 támogatott kérelemmel számol. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 50 millió és 750 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 50.000.001 forint 2.000.000.000 forint közötti kedvezményes kamatozású kölcsönben részesülhetnek.

Tényleges piaci igényeket kell kielégíteni

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Az önállóan támogatható tevékenységek:

új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.