Elindult a „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” című (EFOP-3.5.1-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati honlapon.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 26-ig várják a partnerségi fórumban.

A tervezett keretösszeg 3,7 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és a költségvetés társfinanszírozásban biztosítja. A kormány szerint 15–20 kérelemmel nyerhet támogatást.

A felhívásra államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak, kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel. Közép-magyarországi és a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény egyaránt pályázhat, de a fejlesztések által érintett gyakorlati helynek a konvergencia régióban kell lennie.

A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. A közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése.

A „kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek” között az alábbiakat olvashatjuk:

  • Kooperatív együttműködések tartalmi elemeinek és módszerének fejlesztése a képzési tevékenységben, a curriculum alakításában.
  • A felsőoktatási képzés kooperatív illetve duális rendszerűvé alakítását szolgáló szervezési és fejlesztési tevékenységek.
  • Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja.
  • A gyakorlati készségeknek a képzési és kimeneti követelményhez igazodó értékelési és mérési rendszerének kidolgozása.
  • A munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztésének beemelése a tantervekbe, tantárgyi programokba, különös tekintettel a vállalkozói ismeretekre és a projektmunkára.
  • A gazdasági szervezetek szakembereinek felsőoktatási képzésbe való bevonása.
  • Képzők képzése programok lebonyolítása.
  • A duális vállalati partnerek szakemberei esetében támogatható a pedagógiai kompetenciák fejlesztése oktatás módszertani továbbképzések szervezése, az intézményi curriculumhoz való kapcsolódások megismertetése érdekében szervezett workshop és tréning.
  • A felsőoktatási képzésből lemorzsolódott személyek az oktatásba történő visszaintegrálását segítő képzési programok kidolgozása.
  • A duális képzéshez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények szervezése. A duális képzés népszerűsítését és terjesztését elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása.

Duális képzés a felsőoktatásban

Felsőfokú duális képzéseket a 2015/2016-os tanévben műszaki, informatikai, agrár, és gazdaságtudományok képzési területeken indítottak az intézmények együttműködő partnervállalatokkal és egyéb szervezetekkel közösen. 2015 szeptemberében 19 felsőoktatási intézményben 440 fő duális hallgató kezdhette meg gyakorlati képzését 198 duális vállalati partnernél.

A 2016/2017-es tanévre jelentősen bővül a duális képzési lehetőségek száma: 24 felsőoktatási intézmény indít 6 képzési területen (agrár, műszaki, gazdaságtudományok, informatika, társadalomtudomány, természettudomány) 49 különböző szakon (ebből 40 BSc és 9 MSc) duális képzést 2016 szeptemberében, az intézményekkel együttműködő több mint fél ezer duális partnervállalat közel 3000 leendő hallgatónak hirdet képzési helyet. A duális képzés lehetőségének köre 2016-tól bővül a szociális munka alapképzésben indítható szakkal.

További részletek

az alább letölthető felhívásban.