A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében elindult az „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A helyi vállalkozási kapacitások kiszolgálását támogató inkubációs infrastruktúra kialakítását, illetve továbbfejlesztését célzó beavatkozások hozzájárulnak a piacképes vállalkozások számának bővüléséhez, egy stabil, növekedésre képes helyi kis- és középvállalkozói réteg megteremtéséhez – olvasható a felhívástervezetben.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a kormány 2016. november 12-ig várja a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Mennyi?

A keretösszeg 8,42 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Miért?

Az ország gazdasági bázisát a fejlődőképes, tőkeerős kis- és középvállalkozói szektor biztosíthatja, ezért a szektor megerősítése érdekében fontos, hogy ösztönözzük az induló és az innovatív start-up vállalkozások, valamint a már működő, de bizonytalan lábakon álló, tőkeszegény vállalkozások növekedését, piaci stabilitását – indokol a kormány.

A felhívás célja, hogy az önkormányzati tulajdonú inkubátorházak infrastrukturális hátterének kiépítésével hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez. Kiemelt cél, hogy a betelepülő vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy hozzájáruljanak a foglalkoztatottság, valamint a GDP növeléséhez. A fejlesztések indirekt módon az inkubátorházon kívül működő vállalkozások életben maradási, megerősödési és fejlődési esélyeinek javításához is hozzájárulhatnak – olvasható a tervezetben.

Mire?

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:

 • iparfejlesztési célú inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése, modernizálása és inkubátorházzá történő átalakítása;
 • iparfejlesztési célú inkubációs funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek kialakítása;
 • az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek);
 • a vállalkozói tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, valamint a közös műhelyekben használatos termelő eszközök beszerzése.

Ki pályázhat?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be (önállóan vagy konzorcium tagjaként):

 • helyi önkormányzati költségvetési szerv,
 • helyi önkormányzati hivatal,
 • helyi önkormányzatok társulása,
 • területfejlesztési önkormányzati társulás,
 • megyei önkormányzat,
 • többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság,
 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet,
 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet.

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.