A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16) felhívás.

A tágabb cél a gyermekszegénység visszaszorítása, megelőzése és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentése. Ehhez a leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére, mindezek infrastrukturális háttereként pedig megfelelő közösségi tér kialakítására, gyerek- és családbarát berendezésekre, sport-, szabadidő- és fejlesztő eszközökre van szükség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 161 db támogatott kérelemmel számol.

A felhívás keretében család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, 2016. december 1-től 2018. november 30-ig. Az értékelési határnapok:

  • 2017. február 1.
  • 2017. május 1.
  • 2017. november 1.
  • 2018. november 30.