A statisztikák alapján nem túl magasak az új alapítású vállalkozások túlélési képességei. Az öt éves kort a cégek 73 százaléka, míg a tíz éves kort már csak 51 százaléka éli meg.

Évente 25-30 ezer új cég alakul, de csak kis részük tud csak hosszú távon is sikeresen működni – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Az elmúlt 20 évet nézve az „újszülött” cégek túlélési képességei sosem voltak eget rengetőek, de sajnos az adatok azt mutatják, hogy az új alapítású cégek várható élettartama évről évre egyre kisebb.

A statisztikák alapján az ezredforduló környékén alakult cégek túlélési aránya volt a legmagasabb, a 2000 előtt és a 2004-2005 után alakult cégek esélyei aránylag kisebbek voltak a 2000-es évek elején született társaikéhoz képest. De az ezredforduló környékén született cégek sikeressége is csak relatívnak mondható, az akkoriban alapult cégeknek is csak a 85 százaléka érte el az öt éves kort, a 10 éves korig pedig már csak 64 százalék körüli arányban jutottak el.

Ez az arány azóta sajnos fokozatosan tovább romlik, a jelenlegi helyzet alapján az 5 éves kort az 5 évvel ezelőtt alapított cégek 73 százaléka élte csak meg, míg a 10 éves kort a 10 évvel ezelőtt alapított cégek 51 százaléka éri csak el. A történethez az is hozzátartozik, hogy a cégek törlése akár évekig tartó eljárások eredménye, így ha a vállalkozások eljárás alatt töltött időszakát leszámítjuk, akkor az 5-10 éves túlélési arányok még elkeserítőbbek.

Természetesen az új alapítású cégek jelentős része nemcsak hogy túléli, hanem igazán sikeres vállalkozássá növi ki magát, így pozitív példából sincs hiány – mondja az Opten szakértője. Az új alapítású cégeknek ugyan kevesebb mint 1 százaléka lesz milliárdos cég, de ez nem is annyira meglepő, ha azt nézzük, hogy a jelenleg rendben működő 490 ezer cégből csak 8 ezer olyan, amelynek a 2016-os árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot.

Évtől függően az új alapítású cégek 0,6-0,9 százaléka lesz milliárdos cég 5 éven belül, de nem rajzolódnak ki különösebb tendenciák az alapítás évének függvényében. Érdekesebb már az a tény, hogy nincs számottevő eltérés abban, hogy a cégek – alapítástól számított – 5. vagy 10. évi árbevételét vizsgáljuk. A tízedik évi árbevételt vizsgálva is az derül ki, hogy a cégek 0,6-0,9 százaléka rendelkezik egymilliárd forint feletti árbevétellel. Természetesen nem teljes az átfedés az 5 évesen milliárdos és 10 évesen milliárdos cégek között, mégis kimondható, hogy a milliárdos „sikerességi kritériumot” nem ugorják meg sokkal többen 10 éves korukra, mint 5 éves korukra.

A cégek hosszú távú túlélés arányának eredményeképpen jutott el a hazai cégstruktúra a jelenlegi jellegzetes kor-eloszlásláshoz. A ma rendben működő cégek több mint fele tíz évnél fiatalabb, de az ezredforduló környéki cégek is – a magas túlélési rátájuknak köszönhetően – szép szeletet hasítanak ki a mai cégstruktúrából is.

A kor eloszlást nézve viszont mégis csak az a legszembeötlőbb tény, hogy a rendszerváltás környékén alakult cégek 20 ezer feletti számossággal rendelkeznek jelenleg is. A teljes cégbázis 4 százalékát teszik csak ki, de árbevételüknek, fajsúlyuknak köszönhetően összességében máig meghatározó elemei gazdaságunknak.