Módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP-5.2.4-16) felhívás.

A módosítások a hivatalos pályázati portálon megjelent közlemény szerint az alábbi pontokat érintik:

 • A felhívás 1.2. Rendelkezésre álló forrás pontja az alábbiakra módosul: Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
 • A felhívás 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége pontja módosult.
 • A felhívás 3.4.1.2 pontja c) és d) ponttal kiegészült.
 • A felhívás 3.5.2 pontja az alábbiakkal egészült ki: Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.
 • A felhívás 3.7.1. pontjában az Indikátorok táblázat kiegészült.
 • A felhívás 3.8. pontjában a fenntartási kötelezettség kezdete a megvalósítás befejezésére módosult.
 • A felhívás 4.1. pontja af) ponttal kiegészült
 • A felhívás 4.4.2 Kiválasztási szempontok 3. Tartalmi értékelési szempont táblázata E1 és E2 értékelési szemponttal kiegészült
 • A felhívás 5.4. pontjában az igényelhető előleg mértéke módosult a 2016.06.17-én megjelent közleménnyel összhangban.
 • A felhívás 5.5.2 pontja p) ponttal kiegészítésre került
 • A felhívás módosításával az 1. sz. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok listája is módosult.

Az új felhívás alább letölthető.

A program

A program a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a kkv-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása stb.) kompenzálásához járul hozzá.

A cél, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk – olvasható a felhívásban.

Támogatási kérelmet a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint; a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint; a támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500–4500.

Attachments