Az Európai parlament Környezetvédelmi Bizottsága elsöprő többséggel utasította el az Európai Bizottság javaslatát, amely szerint a tagállamok akár az uniós szervezetek által jóváhagyott génmódosított termények importját is megtilthatnák.

A Környezetvédelmi Bizottság izottság tagjai attól tartanak, hogy a javaslat elfogadása esetén újra be kellene vezetni a határellenőrzéseket a GMO-kat ellenző, illetve azokat támogató tagállamok között. A környezetvédelmi bizottságban – amint az várható volt – nem volt különösebb vita: a többséget 47-en alkották, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással szemben.

„A bizottság egyértelmű többsége nem akarja veszélyeztetni a belső piacot. A tagállamoknak közösen kell vállalniuk a felelősséget az uniós szinten meghozott döntésekért ahelyett, hogy nemzeti korlátozásokat vezetnének be” – nyilatkozta Giovanni La Via olasz néppárti képviselő, a bizottság elnöke.

Az Európai Bizottság indítványát szeptember elején – szintén nagy többséggel – a parlament Mezőgazdasági Bizottsága is elutasította. Az Európai Parlament az október 26–29-i plenáris ülésen tárgyalja majd a javaslatot, és nem kétséges, miként fog dönteni.

„A kormány álláspontját nem befolyásolja az Európai Parlament döntése. Magyarország kitartóan és következetesen küzd a mezőgazdaság GMO-mentességének megőrzéséért, mely stratégiai célkitűzést Alaptörvényünk is megfogalmazza” – válaszolta korábban a KamaraOnline-nak a Földművelésügyi Minisztérium arra a kérdésre, hogy új helyzetet teremt-e, ha az Európai Parlament nem fogadja el azt a bizottsági javaslatot, amely szerint a tagállamok korlátozhatják vagy akár be is tilthatják a genetikailag módosított élelmiszerek vagy takarmányok importját.