Az üzleti várakozások szinte nem változtak, míg a fogyasztói várakozások minimálisan emelkedtek a GKI által az Európai Unió támogatásával végzett felmérés szerint.

A konjunktúraindex január óta mínusz 3 pont körül hullámzik, a júniusi mínusz 3,2 pontról mínusz 3,1 pontra javult. Az üzleti bizalmi index 5,1-ről 5,0 pontra csökkent, a fogyasztói bizalmi index pedig mínusz 27,0-ról mínusz 26,0 pontra emelkedett júliusban.

Az üzleti szférán belül a kereskedelmi és szolgáltató cégek a júniusinál kissé optimistábbak lettek, az építőipari bizalmi index viszont az előző havi fellángolás után visszaesett a májusi szintre. Az építőipar kivételével továbbra is minden ágazatban valamivel több a javulásra, mint a romlásra számító vállalat – idézi az MTI.

Az ipari bizalmi index júliusban az előző havi szinten maradt. Az előző és a következő időszak termelésének megítélése javult, a készleteké is kicsit jobb lett, de a rendelésállományoké – az exportrendeléseké is – romlott.

Az építőipari várakozások jelentősen, a májusi szintre estek. Az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is számottevően visszaesett.

A kereskedelmi bizalmi index június után kissé júliusban is emelkedett, de továbbra is bennmaradt az immár az elmúlt több mint másfél évet jellemző viszonylag keskeny sávban. Az eladási pozíció megítélése kissé növekvőnek érzett készletszint mellett némileg romlott, a rendelések várható alakulását viszont optimistábban minősítették a nyilatkozók.

A szolgáltatói bizalmi index júliusi emelkedése az általános üzletmenet kedvező megítélésének köszönhető, miközben az előző és a következő időszak forgalmáról alkotott vélemény romlott.

A foglalkoztatási szándék az iparban és az építőiparban kissé gyengült, a kereskedelemben nem változott, a szolgáltató cégeknél erősödött, a lakosság munkanélküliségtől való félelme pedig kissé csökkent.

Az áremelési szándék az iparban kisebb lett. Az építőiparban és a szolgáltató szektorban az áremelésre és csökkenésre számító cégek aránya szinte megegyezik. A kereskedelemben több cég készül áremelésre, mint csökkentésre, de arányuk nem változott júniushoz képest. A fogyasztók inflációs várakozása kissé erősödött.

A magyar gazdaság kilátásait a kereskedelem és a lakosság kivételével minden ágazatban kedvezőtlenebbnek látták a válaszadók, mint júniusban.

A GKI fogyasztói bizalmi index júliusban a júniusi erőteljes csökkenést követően kissé javult. A fogyasztók saját pénzügyi helyzetük következő egy évét jobbnak, míg várható megtakarítási képességüket kissé rosszabbnak ítélték, mint az előző hónapban. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenre vonatkozó vásárlási feltételeit markánsan romlónak, a következő egy évre vonatkozót kissé javulónak érzékelte – közölte a GKI.