A szervezet Magyarországról szóló friss országtanulmányát a hónap végén adják majd ki.

Varga Mihály pénzügyminiszter az OECD Nemzeti Tanács elnökévé nevezte ki Gion Gábort, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkárát.

A Nemzeti Tanács a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) képviselendő kormányzati álláspontok, kezdeményezések egyeztetésére és koordinálására szolgáló szakmai fórum, amelyen az OECD munkájában érintett tárcák és országos hatáskörű szervek, valamint a Magyar Nemzeti Bank magas szintű képviselői vesznek részt.

A 36 fejlett országot tömörítő OECD kiemelt jelentőségű nemzetközi gazdaságpolitikai szervezet, amely magas színvonalú elemzőkapacitásával és a jó nemzeti gyakorlatok feltérképezésével, széles körű szakpolitikai tanácsokkal, iránymutatással látja el a tagállamok döntéshozóit. A szervezet segíti a nemzeti kormányokat a gazdaságot, gazdaságpolitikát érintő új kihívásokra adandó válaszok kialakításában, figyelemmel a tagországok sajátosságaira. A közös munka eredményeként 2019. január 31-én mutatják be az 1996-os csatlakozása óta immár a tizenkettedik Magyarországról szóló gazdasági országtanulmányt.

Magyarország gazdaságpolitikájának alakítása során továbbra is támaszkodni kíván az OECD tudásbázisára, összehasonlító elemzéseire, ezért különösen fontos, hogy a kormányzat szereplői összehangoltan lépjenek fel a szervezet szakmai fórumain. Ennek a munkának a koordinációs feladatát látja el a Pénzügyminisztérium irányítása alatt álló, 2011-ben létrejött OECD Nemzeti Tanács.

(Forrás: Pénzügyminisztérium)