Az RSM Hungary szakemberei összefoglalták a gépjárműadóval, az szja-val, a taóval, az áfával, a tb-vel és pálinkafőzéssel kapcsolatos jövő évi adóváltozásokat.

Gépjárműadó, regisztrációs adó és illetékváltozások

Környezetkímélő gépkocsi

A jelenlegi, kizárólag elektronos hajtómotorral ellátott személygépkocsi helyett bevezetésre került a környezetkímélő gépkocsi fogalma a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvénybe (Gjt.), ami elektromos gépkocsit, illetve a nulla emissziós, azaz nem légszennyező gépkocsit takar. Környezetkímélőnek minősülő gépkocsira tekintettel az alábbi mentességek érhetők el a Gjt és az Itv. (illetékrol szóló 1990. évi XCIII. törvény) módosítása révén:

 • mentesség a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól,
 • mentesség a cégautóadó fizetési kötelezettség alól,
 • mentesség a regisztrációs adó alól,
 • mentesség a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, azzal, hogy az így biztosított mentességek csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek.

Egyéb módosítások a Gjt-ben és Itv-ben:

 • nyergesvontató esetén 2016. január 1-től az adó alapja a saját tömegének kétszerese, növelve az általa vontatott félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével;
 • Art. szerinti megbízható adózó által az adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás mentesül a 10 000 forintos eljárási illeték megfizetése alól;
 • az Itv. illetékmentességet biztosít az autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű gazdálkodó szervezet által történő megszerzésére.

Helyi iparűzési adó tervezett változásai

Az adócsomag helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) az állandó jellegű iparűzési adó csökkentésére, illetve annak bevallására vonatkozóan tartalmaz módosítási javaslatokat.

Adó csökkentése útdíjjal. A helyi iparűzési adókötelezettséget jövőre útdíj címen már nem csak a belföldi, hanem a külföldi autópályák, autóutak, és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj 7,5 százalékával is lehet csökkenteni.

Bevallási kötelezettség. Nem keletkezik bevallási kötelezettség, amennyiben adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján adófizetési kötelezettség nem keletkezik.

2017. január 1-től állandó jellegű iparűzési adóbevallási kötelezettség a NAV-hoz teljesíthető a nyomtatványkitöltő program alkalmazásával. Az így benyújtott bevallásokat a NAV tartalmi és formai vizsgálat nélkül továbbítja az érintett önkormányzati adóhatóságok részére. Továbbra is lehetőség lesz azonban a bevallást közvetlenül az érintett Önkormányzati Adóhatósághoz benyújtani, így várhatóan a NAV felé történő bevallás teljesítését azok az adózók fogják választani, akik több település önkormányzatának területén végeznek iparűzési tevékenységet állandó jelleggel, ezáltal egyszerűsítve az ügymenetet.

Személyi jövedelemadó

Az Szja tv. tekintetében az alábbi módosítások várhatók a tervezet elfogadása esetén:

 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet – 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet – szabályozását követve az Szja tv-ben meghatározásra került az egyéb szálláshely és a falusi szálláshely fogalma.
 • Kiegészítésre került az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása. Az új pont a vadon gyűjtött termék, termény magánszemély által felvásárlónak történő értékesítéséből származó jövedelem adózására tartalmaz szabályokat. Vadon gyűjtött terméknek, illetve terménynek a gyógy- és fűszernövények, a vadon termő gyümölcsök, a gombák és az éti csiga minősül a jogszabály alapján. Az ebből származó bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek, melyből az adót a felvásárló köteles megállapítani, levonni, bevallani és megfizetni, magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként.

Társasági adó

Társasági adó (tao) területén, csak pontosításokat céloznak a módosítási javaslatok, érdemi változás nem található a javaslatban.

Általános forgalmi adó

A törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) az alábbi témák módosítására tesz javaslatot:

 • Lehetőséget biztosít az állami és önkormányzati tulajdonban lévő kapcsolt vállalkozásoknak is csoportos adóalanyiság, azaz „áfa-csoport” létrehozására.
 • Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség aló a nemzetközi légi személyszállítást végző szolgáltató, amennyiben számviteli bizonylat kibocsátására kötelezett és ezen kötelezettségének eleget is tesz, és a szolgáltatás igénybe vevője nem kéri az Áfa tv. szerinti számla kiállítását.
 • Az időszaki elszámolásra vonatkozó, 2016-tól hatályba lépő szabályokban, az önellenőrzések elkerülése érdekében 30 napról 60 napra – de legfeljebb az esedékesség időpontjára – növelik az adófizetési kötelezettség keletkezésének végső határidejét arra az esetre, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége fizetési határidő az elszámolási időszak utolsó napjánál későbbi időpontra esik.

Társadalombiztosítási járulékok

A TB szabályok terén egyrészt a főállású kisadózókra vonatkozó pontosítások várhatóak, másrészt a KSH jogosultságot kap arra, hogy az igazgatási szervek által nyilvántartott adatokhoz személyazonosításra alkalmas módon hozzáférjen.

Jövedéki adó

A jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jtv.) módosítási tervezete az alábbi javaslatokat tartalmazza.

Magánfőzés

 • A jelenleg önkormányzati bevételnek minősülő magánfőzésre tekintettel fizetett adó a jövőben – hasonlóan a többi jövedéki termék után fizetendő adóhoz – a központi költségvetés bevétele lesz, melyet az ún. párlat adójegyek díján keresztül fog a költségvetés megkapni.
 • A magánfőzésre vonatkozó mennyiségi korlát is az adójegyek beszerzési korlátján keresztül fog érvényesülni, mivel egy évben maximum 86 db párlat adójegy szerezhető be (minimum 5 db) a vámhatóságtól.
 • Egy párlat adójegy ára 700 forint, ami egy liter párlat előállítására jogosít. A beszerzés feltétele a desztillálóberendezés önkormányzathoz történő regisztrációja.
 • Magánfőzés esetén az adótartozás végrehajtásához való jog általános szabályokhoz képest lerövidülne 1 évre.
 • A jogszabályok megsértése esetén 200 000 Ft-ig terjedő egyéb bírság kivetését tervezik, és a jogszabályban meghatározott esetekben lefoglalást is elrendelhetnek.

Egyéb módosítási javaslatok:

 • Bérfőzés esetén lehetőség lesz az átutalás és bankkártyás fizetés mellett postai számlabefizetési megbízással (köznapi megnevezéssel postai fehér csekkel), illetve készpénzátutalási megbízással (köznapi megnevezéssel sárga csekkel) történő adóbefizetésre is.
 • A végrehajtás mellett a jövőben az adóhatóság jár el a fizetési könnyítési, és adómérséklési eljárásokban is.
 • Mérséklődik a kereskedelmi gázolaj felhasználásához kapcsolódó adókedvezmény, 11 Ft/liter helyett 7 Ft/ liter lesz csak visszaigényelhető.