A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című (TOP-6.8.2-16) felhívás.

A cél csakúgy, mint a TOP-5.1.1-16 kódú „társfelhívás” esetében az, hogy a megyei jogú városi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.

Ezen intézkedésével a kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek az adott területen lévő munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek – olvasható a hivatalos pályázati portálon.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,674 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 6 támogatott támogatási kérelemre számít.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorciumvezetők lehetnek:

  • helyi önkormányzatok és társulásaik,
  • állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok, valamint
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok.

A konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt; amennyiben pedig a konzorciumvezető nem helyi önkormányzat vagy társulás, úgy a konzorciumba kötelező bevonni a projektjavaslat vonatkozásában releváns helyi önkormányzatot/önkormányzatokat.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2018. június 29-ig lehetséges.

További részletek az alább letölthető felhívásban.

Attachments