Az Európai Bizottság további intézkedéseket jelentett be a tőkepiaci unió kiépítése érdekében. Az intézkedések 3 fő eleme a fenntartható finanszírozásról szóló cselekvési terv, a pénzügyi technológiákban rejlő lehetőségek jobb kiaknázását célzó cselekvési terv, valamint a közösségi finanszírozást biztosító platformok térnyerését szolgáló rendeletjavaslat.

Fenntartható finanszírozás

A bizottság új stratégiát vázolt fel olyan pénzügyi rendszer kialakítása érdekében, amely támogatja az EU éghajlatvédelmi és fenntartható fejlesztési programjának megvalósítását. Évente mintegy 180 milliárd euró összegű további beruházás szükséges ahhoz, hogy az EU 2030-ra meg tudja valósítani a Párizsi Megállapodásban vállalt éghajlatvédelmi célkitűzéseit, köztük az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 40 százalékos csökkentését. A bizottság ezért ütemtervet határozott meg, hogy megerősítse a finanszírozás szerepét a jól teljesítő, környezeti és társadalmi célokat is megvalósító gazdaság kialakításában.

A fenntartható finanszírozásról szóló cselekvési terv fő elemei a következők:

 • egységes uniós osztályozási rendszer létrehozása, amely meghatározza, mi számít fenntarthatónak, és mely területeken tudja a fenntartható beruházás a legnagyobb hatást kifejteni;
 • uniós címkék bevezetése a környezetvédelmi és szociális szempontoknak egyaránt megfelelő pénzügyi termékek jelölésére;
 • az eszközkezelők és intézményi befektetők kötelezettségeinek pontosítása a fenntarthatóság terén;
 • a biztosítási és befektetési vállalkozások tanácsadási gyakorlatának hozzáigazítása az ügyfelek fenntarthatósággal kapcsolatos igényeihez;
 • a fenntarthatóság beépítése a bankokra vonatkozó prudenciális követelményekbe;
 • a vállalati beszámolók átláthatóságának javítása.

Pénzügyi technológia

Az Európai Bizottság cselekvési tervet tett közzé abból a célból, hogy elősegítse a technológiai innováció nyújtotta lehetőségek kiaknázását a pénzügyi szolgáltatások területén. A cél az, hogy Európa a pénzügyi technológiák globális központjává váljon, és hogy az európai vállalkozások és befektetők a lehető legnagyobb mértékben kamatoztathassák az egységes piac által kínált lehetőségeket ezen a dinamikusan fejlődő területen. A pénzügyi szektor a gazdaság digitális átalakításának egyik fő motorja, ezért fontos, hogy szereplői képesek legyenek hasznosítani a gyorsan fejlődő új technológiákat, például a blokkláncokat, a mesterséges intelligenciát és a felhőszolgáltatásokat. További cél az új szereplők piacra jutásának megkönnyítése és a piacok biztonságának javítása.

A pénzügyi technológiai cselekvési terv főbb elemei a következők:

 • uniós pénzügyi technológiai laboratórium létrehozása;
 • átfogó stratégia kidolgozása a megosztott könyvelési technológiára és a blokkláncra vonatkozóan;
 • konzultáció a tőzsdén jegyzett európai vállalkozások által kibocsátott információk hatékonyabb digitalizálásáról;
 • műhelytalálkozók a kiberbiztonsággal kapcsolatos információcsere javítása céljából;
 • a szabályozási kötöttségek nélküli tesztelést lehetővé tevő bevált módszerek összeállítása.

Közösségi finanszírozás (crowdfunding)

A Bizottság javaslatot terjesztett elő a közösségi finanszírozást biztosító platformok belső piacon történő térnyerésének elősegítésére. A közösségi finanszírozás elősegíti a finanszírozáshoz való hozzáférést, különösen az induló innovatív vállalkozások és más kisvállalkozások esetében. A „crowdfunding” lényege, hogy a vállalkozások online platformokon bemutathatják a projektjeiket, és kölcsön vagy tőke formájában támogatást kérhetnek, a befektetők pedig pénzügyi hozamot várhatnak el. A közös európai szabályok hiánya számottevően megnöveli a megfelelési és működési költségeket és megakadályozza a közösségi finanszírozási platformokat abban, hogy határokon átívelő jelleggel működjenek.

A rendeletjavaslat értelmében a platformok egységes szabályok alapján uniós címkét kérelmezhetnek majd, ami lehetővé teszi a számukra, hogy az EU egész területén kínálják szolgáltatásaikat. Így elősegíti a forráshiányos vállalkozások hozzáférését a közösségi finanszírozáshoz. A befektetőket egyértelmű tájékoztatási és kockázatkezelési szabályok és következetes felügyeleti intézkedések védik majd.

A fenntartható finanszírozásról szóló teljes sajtóközlemény itt, a pénzügyi technológiákra és a közösségi finanszírozásra vonatkozó sajtóközlemény pedig itt olvasható.