Félrevezető tájékoztatás miatt vont vissza fúziós engedélyt és szabott ki több mint 75 millió forint bírságot a GVH.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) visszavonta az Infineon Technologies AG a Cree Fayetteville, Inc. feletti irányításszerzését, valamint a Cree, Inc. és Cree Sweden AB teljesítmény- és rádiófrekvencia félvezető üzletága az Infineon Technologies AG részévé válását engedélyező határozatot, egyúttal 75 millió 850 ezer forint eljárási bírságot szabott ki, mert az Infineon Technologies AG félrevezetően, hiányosan nyilatkozott az összefonódással érintett piacokról.

A GVH 2017. január 10-én – nyolc napon belül – engedélyezte, hogy az Infineon Technologies AG közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen a Cree Fayetteville, Inc. felett, továbbá, hogy a Cree, Inc. és a Cree Sweden AB teljesítmény- és rádiófrekvenciás félvezető üzletága az Infineon Technologies AG részévé váljon az Infineon Technologies AG kérelmében megadott adatok alapján.

A GVH azonban később az amerikai versenyhatóság (Federal Trade Commission) jelzése alapján észlelte, hogy az Infineon Technologies AG kérelmére indult VJ/1/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban a fent nevezett cég feltételezhetően hiányos és félrevezető adatokat közölt a kérelmezett összefonódással érintett piacok méretéről, és ebből adódóan az összefonódással érintett vállalkozáscsoportok piaci részesedéseiről is. Emiatt a GVH Versenytanácsa visszavonta 2017. január 10-i engedélyező határozatát.

A határozat visszavonásával egyidejűleg a Versenytanács elrendelte az összefonódás vizsgálatát teljeskörű eljárásban, továbbá az Infineon Technologies AG 75 millió 850 ezer forint eljárási bírságot kapott. A kiszabott eljárási bíráság nem jogerős, az ellen fellebbezésnek van helye.

A GVH rövid időn belül már a második esetben (ld. korábban a Vj/14/2017. számú eljárást) kényszerül egy korábban megadott fúziós engedély visszavonására megtévesztő adatszolgáltatás miatt. Az elmúlt években a GVH jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az egyszerűbb megítélésű fúziókat a lehető leggyorsabban engedélyezhesse, és így csökkentse a vállalkozások adminisztratív terheit a felvásárlásokkal összefüggésben. Lényeges, hogy az eljárás gyorsítása nem mehet a fúziók közérdeket érvényesítő ellenőrzésének rovására. A GVH azonban elsősorban a fuzionáló felek által szolgáltatott adatok alapján dönt az ügyletekről, így kiemelkedő jelentőségű az ügyfelek pontos adatszolgáltatása. E tevékenység egyik biztosítékaként szolgál a versenyhatóságok közötti nemzetközi együttműködés, amelyre jó példa a jelen eset is.

A GVH emlékeztet, hogy éppen az adathitelesség növelése érdekében tette lehetővé a jogalkotó az idei év elejétől, hogy a GVH a fúziós ügyekkel összefüggő jogsértések feltárása érdekében is végezhessen előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást. Jelen esetben erre nem került sor – olvasható a versenyhivatal közleményében.