A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) visszavonta a Diófa Alapkezelő Zrt. Euro-Mall Kft. feletti irányításszerzését engedélyező határozatot, egyúttal hétmillió forint eljárási bírságot szabott ki, mert a Diófa félrevezető tájékoztatást adott a vállalatcsoport irányítási viszonyairól.

A GVH – a Diófa Alapkezelő Zrt. benyújtott kérelme alapján, a Vj/33/2016. számú eljárásban – 2016. április 26-án engedélyezte, hogy a Diófa közvetett, egyedüli irányítást szerezzen az Euro-Mall Ingatlanbefektetési Kft. felett. A GVH azonban egy későbbi, a Vj/57/2016. számú fúzió-engedélyezési eljárás nyomán észlelte, hogy a Diófa. eltérő tartalmú nyilatkozatot tett az összefonódással érintett vállalatcsoport irányítási viszonyairól, valamint annak összetételéről.

Így a hatóság Vj/14/2017. számon versenyfelügyeleti eljárást indított a Diófável szemben az összefonódást engedélyező döntés szempontjából lényeges tény feltételezhetően félrevezető közlése, valamint az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tény, adat közlésére vonatkozó kötelezettség feltételezett megsértése miatt.

A versenyhivatal a fent említett eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a Vj/33/2016. számú ügyben hozott határozat valótlan tényálláson alapult, valamint visszavonta az irányításszerzést engedélyező határozatát. A hatóság hangsúlyozza, hogy az összefonódással érintett vállalkozáscsoportok meghatározásához szükséges tények olyan alapvető körülményeknek minősülnek, amelyek megkerülhetetlenek az összefonódás elbírálása szempontjából.

A GVH a Diófável szemben 7 millió forint eljárási bírságot szabott ki a határozat visszavonását követően újból megnyíló alapeljárásban (Vj/33/2016.), mivel a vállalkozás magatartása a valós tényállás feltárásának meghiúsulását eredményezte. Ezt követően – megvizsgálva a tényleges irányítási viszonyokon alapuló tényállást – a GVH végül engedélyezte a tranzakciót.