Elindult a „Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása” című (GINOP-6.2.5-17) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A konstrukció regisztrált felnőttképzést folytató intézmények, állami foglalkoztatási szervek és a szakképzési centrumok közötti hálózatosodás erősítéséhez kíván hozzájárulni, kiemelten a felnőttkori tanulás digitális támogatása terén annak érdekében, hogy az állami intézmények és a felnőttképzési intézmények felnőttképzési tevékenysége a változó gazdasági igényekhez gyorsabban adaptálható legyen.

A felhívástervezetben az alábbiakat olvashatjuk:

  • több millió honfitársunk nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges digitális alapkompetenciákkal;
  • relatíve kevesen jutnak el a digitális írástudás magasabb szintjeire;
  • kevesen jelentkeznek és fejezik be sikeresen az IKT szakmai képzéseket;
  • az IKT és a digitális tanulás potenciáljának kihasználása a felnőttkori tanulás területén igen alacsony;
  • a felnőttek digitális kompetenciái hiányoznak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a digitális tanulásba;
  • a felnőttkori tanulás szereplői nem használják ki az IKT-ban rejlő lehetőségeket;
  • hiányzik a digitális tanulást támogató, ösztönző környezet, a szabályozás korlátai és az ehhez kapcsolódó finanszírozási technikák visszatartják a képzőket a digitális tanulási formák alkalmazásától;
  • nem alakult ki egységes, minden szereplő által elfogadott és alkalmazott fogalmi készlet;
  • nem állnak rendelkezésre a szükséges mennyiségben rendszeresen frissített nyitott oktatási segédanyagok; a rendelkezésre álló digitális tananyagok köre nehezen átlátható és kereshető.

A keretösszeg 4,4 milliárd forint; szakképzési centrumok pályázhatnak. Az összeget a (felzárkózó) megyék között a lakosság arányában osztották el:

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.