A Budapesti Békéltető Testület 2019. első félévi tevékenységének legfontosabb tapasztalata, hogy a vállalkozások egyértelműen igényt tartanak arra, hogy felkészítsék őket a korszerű fogyasztóvédelem támasztotta kihívásokra.

A fogyasztóvédelmi békéltetés ingyenes, egyszerű, gyors eljárást kínál a fogyasztók és a vállalkozások részére, melynek segítségével a vitás ügyek bíróságon kívül is rendezhetőek. Közel háromezren fordultak 2019. első félévében a Budapesti Békéltető Testülethez segítségért. Ebből 563-an fogyasztóvédelmi tanácsot, míg 2366-an a Testület eljárását kérték vitarendezés céljából.

A fogyasztói jogviták 40 százaléka a kereskedelem területéről származott: főleg a szavatossági, jótállási igények érvényesítésével, illetve az internetes vásárlással akadtak problémák. Ezt követte az „Egyéb szolgáltatás” ügytípus (21%), ide tartoznak például a telefon- és internet előfizetéssel, parkolási büntetésekkel, autópálya-matricával vagy repülőjegy-vásárlással összefüggő eljárások. Harmadik helyen álltak a közszolgáltatási ügyek (4%), amelyek körében említhetjük például a villamosenergia- és földgázszolgáltatást.

A vitás ügyek 68 százalékos – mindkét fél megelégedését szolgáló – megoldási aránya jól jelzi, hogy a vállalkozók elsősorban arra törekszenek, hogy lezárják a fogyasztóvédelmi problémákat. A kereskedők, szolgáltatók jellemzően együttműködőek voltak, tekintet nélkül arra, hogy több száz milliós bevételű multi szolgáltatóról vagy egyéni vállalkozóról volt szó.

A magas együttműködési arány annak köszönhető, hogy a Budapesti Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával közösen felkészítette a vállalkozásokat a fogyasztóvédelmi szakmai tudnivalókra, gyakorlatra, bemutatta a tipikus fogyasztóvédelmi tendenciákat, ügyeket.

A Budapesti Békéltető Testület és a BKIK tapasztalata, hogy a XXI. században a vállalkozások folyamatosan új kihívásokkal szembesülnek a fogyasztóvédelem területén. A fogyasztói igények változnak és digitalizálódnak, az e-kereskedelem további, robbanásszerű növekedés előtt áll. Mindeközben a vállalkozások oldaláról az ügyfél megtartása és a fogyasztóbarát, kompromisszumkész magatartás jobban teret nyert, és e tendenciák várhatóan még jobban erősödnek a jövőben. Ha pedig a vita szakába jutott el az ügy, a békéltetés egyszerű, gyors és ingyenes lehetőséget kínál mindkét fél számára.

A Budapesti Békéltető Testület első féléves eredményeiről szóló részletes beszámoló a bkik.hu oldalon érhető el.