Az MNB átmenetileg felfüggesztette a Norbi Update Lowcarb részvények tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó megsértette a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos piacmonitoring tevékenysége keretében a közelmúltban kiemelten vizsgálta a Norbi Update Lowcarb Nyrt. által nyilvánosságra hozott információkat, és több alkalommal kért be adatokat annak ellenőrzésére, hogy a kibocsátó működése során minden esetben megfelelően tájékoztatta-e a nyilvánosságot. Az MNB észlelte, hogy a kibocsátó március 31-re vonatkozóan – a tőkepiacról szóló törvény kötelező rendelkezése ellenére – elmulasztotta közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát.

Közleménye szerint az MNB észlelte továbbá, hogy bár a kibocsátó saját és a tőzsde honlapján március 30-án közzétette az április 29-re összehívott rendkívüli közgyűlésének közgyűlési meghívóját, a jegybank által működtetett hivatalos közzétételi helyen – bár ez szintén jogszabályi kötelezettsége lett volna – elmulasztotta közzétenni a közgyűlés helyére, idejére és napirendjére, a részvények és a szavazati jogok teljes számára, a részvénytulajdonosok közgyűlésen való részvételi jogaira, valamint a képviseleti jog gyakorlásának feltételeire vonatkozó rendkívüli tájékoztatást.

A Norbi Update Lowcarb mulasztásai okán – különös tekintettel a kibocsátó korábbi helytelen kommunikációs gyakorlatára – az MNB haladéktalanul tájékoztatást kért a kibocsátótól. Ennek nyilatkozata és az MNB rendelkezésére álló egyéb bizonyítékok alapján a jegybank megállapította, hogy a Norbi Update Lowcarb – a társaság érdekkörében felmerült – technikai okokból átmenetileg képtelen az MNB által működtetett hivatalos közzétételi hely használatára.

Mivel az MNB hétfőn eg másik határozatában éppen a hivatalos közzétételi hely használatával összefüggésben figyelmeztette a kibocsátót a jogkövető magatartásra, a jogsértő állapot megszüntetéséig a jegybank most haladéktalanul felfüggesztette a Norbi Update Lowcarb részvényeinek forgalmazását a Budapesti Értéktőzsdén.

Az MNB a jelen ügy kapcsán általános jelleggel is kiemeli: a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak – a tőkepiacról szóló törvényben előírtak alapján – kifejezetten magas szinten kell gondoskodniuk tájékoztatási kötelezettségeik teljesítéséről. A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés előfeltétele, hogy valamennyi kibocsátó – tájékoztatási kötelezettségei haladéktalan teljesítése érdekében – mindenkor biztosítsa hozzáférését a jegybank által működtetett hivatalos közzétételi helyhez.