Az MNB péntektől felfüggesztette a BIF Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó nem tette közzé határidőre a tavalyi évéről szóló pénzügyi jelentését. A jegybank emiatt a BIF-re, illetve a szintén mulasztó KEG Nyrt.-t összesen 12 millió forint bírságot szabott ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tőzsdei kibocsátók felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében vizsgálta, hogy a tőkepiacról szóló törvény által előírt április 30-i határidőig minden tőzsdei kibocsátó közzétette-e a 2016. pénzügyi évről készített éves jelentését. A jegybank megállapította, hogy a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. és a Közép-európai Gázterminál (KEG) Nyrt. nem rendelkezik a kibocsátó legfőbb szerve által elfogadott – az éves jelentés részét képező – (konszolidált) éves beszámolóval.

A feltárt jogsértésre tekintettel az MNB pénteken az éves jelentés közzétételéig felfüggesztette a BIF részvények kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén, emellett a BIF Nyrt.-t négymillió forint, a KEG Nyrt.-t nyolcmillió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte – írja közleményében a jegybank.

A KEG részvények tőzsdei kereskedését most nem kellett felfüggeszteni, mivel ezt már tavaly májusban megtette az MNB a 2015. pénzügyi évről készített éves jelentés hiánya miatt. A kibocsátó a közzétételi kötelezettségének – jegybanki felszólítás ellenére – azóta sem tett eleget. Az MNB ezért több alkalommal kért tájékoztatást a KEG-től arra vonatkozóan, hogy milyen konkrét intézkedéseket tett, illetve kíván tenni a 2015. pénzügyi évről készített éves jelentésének közzététele érdekében.

Az MNB munkatársai a kibocsátó közgyűlésein is részt vettek, és – a tőzsdei kereskedésre elrendelt moratórium fenntartása mellett – célvizsgálat is folyik annak feltárására, hogy a KEG Nyrt. mulasztásáért a menedzsment valamely tagjának személyes felelőssége megállapítható-e.

Az MNB folyamatosan elemzi és értékeli a folyamatos felügyelés keretében rendelkezésére álló információkat, és – a tényállás tisztázását követően – az éves jelentésüket nem a tőkepiacról szóló törvény által előírt határidőben és tartalommal közzétevő kibocsátók vonatkozásában is megteszi a szükséges intézkedéseket.