Az EP-képviselők Antonio Tajanit választották az Európai Parlament elnökévé január 17-én, majd 18-án kijelölték az EP 14 alelnökét, valamint az adminisztratív- és pénzügyekért felelős 5 quaestort.

Az Európai Parlament Elnöksége az EP elnökéből, 14 alelnökéből és 5 quaestorból áll, ez a szerv felelős az EP szabályszerű működéséért.

Az elnök irányítja a parlament munkáját és képviseli az EP-t az országokkal és a többi uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatok során. Az elnököt távollétében az alelnökök helyettesítik. A quaestorok feladata a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdések kezelése.

Egy parlamenti ciklus öt évig tart, az elnökök, alelnökök, quaestorok és a szakbizottsági elnökök mandátuma azonban két és fél évre szól. A választást a parlamenti ciklus elején és közepén rendezik.