Erősítse meg a szabályozás kiszámíthatóságát, az átláthatóságot és a versenyt a közbeszerzésekben, egyszerűsítse az adórendszer szerkezetét, hozzon intézkedéseket az oktatás eredményeinek javítására – egyebek mellett ezt ajánlja a magyar kormánynak az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság május 22-én előterjesztette országspecifikus ajánlásait, amelyekben a következő 12–18 hónapra vonatkozóan gazdaságpolitikai iránymutatást nyújt az egyes tagállamoknak.

Az EU és az euróövezet gazdasága a jelek szerint stabil lábakon áll. 2016-ban mind az EU, mind az euróövezet növekedési rátája 2 százalék körüli volt, az államháztartások helyzete javulóban van, a foglalkoztatás pedig közel 233 millió fős rekordot ért el. A munkanélküliség a 2009 óta tapasztalt legalacsonyabb szintre süllyedt, a beruházások pedig egyes tagállamokban meghaladják a válság előtti szintet, amihez a Juncker-tervként is ismert európai beruházási terv is hozzájárult. Ugyanakkor a termelékenység lassú növekedése és a válság örökségei – köztük az országokon belüli és országok közötti különbségek – változatlanul rányomják bélyegüket a gazdaságra, csakúgy, mint a főként külső tényezőkből fakadó bizonytalanság.

A bizottság ezért felkéri a tagállamokat, hogy éljenek a kínálkozó lehetőséggel, és szilárdítsák meg gazdaságaik alapjait, megvalósítva az európai szinten közösen meghatározott gazdasági és szociális prioritásokat: a beruházások élénkítését, a strukturális reformokat, valamint a felelősségteljes fiskális politikák biztosítását.

Az elmúlt években a tagállamok a költségvetés, valamint az aktív munkaerőpiaci intézkedések terén érték el a legjelentősebb haladást. Emellett az adópolitika (például a munka adóterhének csökkentése), a munkaerőpiaci és szociálpolitika (konkrétan a társadalmi befogadás és a gyermekgondozás), továbbá a pénzügyi szolgáltatások terén is történtek intézkedések. Az előrelépés a szolgáltatási ágazati verseny és az üzleti környezet tekintetében volt a legcsekélyebb.

Magyarország számára az Európai Bizottság a következő gazdaságpolitikai ajánlásokat terjesztette elő a 2017–2018-as időszakra:

  1. Folytasson a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágával összhangban lévő költségvetési politikát. Ez 2018-ban jelentős költségvetési kiigazítást tesz szükségessé, ugyanakkor figyelembe kell venni mind a jelenlegi gazdasági fellendülés megerősítésének, mind a magyar államháztartás fenntarthatóságának szempontjait.
  2. Csökkentse tovább az alacsony jövedelmek adóterheit, és egyszerűsítse az adórendszer szerkezetét, mindenekelőtt a legtorzítóbb hatású ágazati különadók csökkentésével. Az elektronikus közbeszerzési rendszer alkalmazásával erősítse a versenyt és az átláthatóságot a közbeszerzésben, továbbá erősítse meg a korrupcióellenes keretet. Erősítse meg a szabályozás kiszámíthatóságát, az átláthatóságot és a versenyt, különösen a szolgáltatási ágazatban és azon belül a kiskereskedelemben.
  3. A közmunkaprogram célzottabban koncentráljon azoknak a foglalkoztatására, akiknek a legkisebb az esélye az elhelyezkedésre a munkaerőpiacon. Nyújtson hatékony támogatást az álláskeresőknek. Hozzon intézkedéseket az oktatás eredményeinek javítására, valamint a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák befogadó többségi oktatásban való részvételének növelésére. Javítsa a szociális ellátások megfelelőségét és a támogatottak körét, illetve növelje az álláskeresési járadékok időtartamát.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.