A betétdíjas termékek, például a sörös vagy boros üvegek visszaváltása gyakran okoz problémát, pedig a jogszabály alapján minden kereskedő köteles visszavenni az olyan termékeket és a betétdíjat készpénzben megtéríteni, amelyet maga is forgalmaz.

„Gyakran nem működnek, vagy nem ismerik fel, ezért nehezen váltják vissza a visszaváltható üvegeket a szupermarketek automatái.” „Tíz üvegből jó, ha hármat bevesznek az üvegvisszaváltó automaták.” „Vásárláskor egyes borosüvegek értéke még 40 forint, ám a visszaváltáskor már csak 10 forintot fizetnek érte.” „A vásárlás helyén nem veszik vissza a betétdíjas üvegeket” – néhány azon panaszok közül, melyek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH) érkeztek az üvegek visszaváltásával kapcsolatban.

A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerint betétdíjas terméknek az minősül, melyet „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártottak, illetve forgalmaznak, s betétdíjas termékként való első forgalomba hozatalát az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek bejelentették. Betétdíjas lehet például a sörösüveg, borosüveg, s azzal kapcsolatban a megfelelő tájékoztatást is kapja a fogyasztó vásárláskor. Nem betétdíjas csomagoló eszköz azonban a szódagép patron palackja, vagy akár a gázpalack, így azt a forgalmazó, s a gyártó sem köteles visszavásárolni a fogyasztótól – hívja fel a figyelmet közleményében az NFH.

A forgalmazó a betétdíjas termék fogyasztótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 négyzetméter alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani. Amennyiben a betétdíjas termék visszaváltására kijelölt hely nem azonos a forgalmazás helyével, a visszaváltásra kijelölt hely nyitvatartási idejére egy forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzlet nyitvatartási ideje szerint. Több forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzletek nyitvatartási idején belül, munkanapokon legalább hat óra időtartamot kell biztosítani oly módon, hogy helyének felkeresése se okozzon jelentős nehézséget a fogyasztók számára.

A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék betétdíját a termék visszaváltójának megfizetni. A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben visszafizetni a betétdíj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba beszámítani. A betétdíj összegét a számlán, a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni. Amennyiben a gyártó felhagy a betétdíjas termék gyártásával, a változások megvalósulása előtt három hónapos időtartam lejártát követően legalább még egy hónapig köteles a forgalmazótól a betétdíjas terméket visszaváltani.

A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, valamint a visszaváltásra kijelölt helyen köteles közzétenni a betétdíjas termékek megnevezését és a betétdíj mértékét, a betétdíj visszafizetéséhez szükséges, a visszaváltandó betétdíjas termék állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket, ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely (helyek) nevét, címét és nyitvatartási idejét, továbbá a visszaváltás feltételeinek változását a változások előtt legalább három hónappal.

Amennyiben valaki a fentiekkel ellentétes forgalmazói magatartást tapasztal (például nem akarják készpénzben visszafizetni a betétdíjat), úgy az NFH azt javasolja, hogy panaszát jegyezze be a helyszínen található vásárlók könyvébe, melyre a vállalkozásnak 30 napon belül írásban és érdemben válaszolnia kell. Ha ennek az üzlet nem tesz eleget, úgy panaszbejelentéssel lehet élni az illetékes kormányhivatalnál, mint fogyasztóvédelmi hatáskörben elsőfokon eljáró szervezetnél.