A Bel- és Igazságügyi Tanács csütörtöki ülésén húsz tagállam politikai megállapodásra jutott arról, hogy megerősített együttműködés keretében létrehozzák az Európai Ügyészséget.

Következő lépésként az Európai Parlament egyetértésére van szükség. A hivatal létrehozását követően a független uniós főügyész hatáskörrel rendelkezik majd arra, hogy nyomozást és büntetőeljárást indítson az uniós költségvetést érintő bűncselekményekre – például az uniós forrásokkal kapcsolatos korrupció vagy csalás és a határokon átnyúló héacsalásra [hozzáadottérték-adó, „áfa”] – vonatkozóan. A pénzügyi csalással szemben az unió egészében folytatott küzdelemre szakosodott, erős, független és hatékony hivatalról van szó – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „Az uniós költségvetést érintő csalással szemben a zéró tolerancia elvét követjük. A költségvetés minden egyes eurócentjének az uniós polgárok javát kell szolgálnia. Az erős, független és hatékony Európai Ügyészség létrehozásával megszilárdítjuk az adófizetők védelme érdekében végzett erőfeszítéseinket azáltal, hogy európai megközelítést biztosítunk az uniós költségvetést érintő bűncselekményekre vonatkozó nyomozáshoz és vádemeléshez. Ezzel jelentősen bővülnek a uniós szinten elérhető jelenlegi lehetőségek, amelyek az OLAF által folytatott igazgatási vizsgálatokat fedik.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „Komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a kezdeményezés a tagállamok lehető legnagyobb számának támogatását nyerje el, és nagy örömömre szolgál, hogy húsz tagállam döntött úgy, hogy alapító tagként részt vesz az Európai Ügyészség létrehozásában. Ez jelentős siker, és így biztosítható, hogy az Európai Ügyészség már az első naptól hatékonyan tud működni. Örömteli nap ez az európai adófizetőknek. Az Európai Ügyészség kiegészíti az Eurojust – az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége – által végzett fontos munkát, amely így felszabaduló forrásait a terrorizmus, az emberkereskedelem és egyéb bűncselekmények elleni küzdelemre tudja fordítani.”

Miért van szükség az Európai Ügyészségre?

A nemzeti költségvetések Európa-szerte évente legalább 50 milliárd eurós héa-bevételtől esnek el a határokon átnyúló csalások miatt. A szervezett bűnözés évről évre több milliárd eurós nyereségre tesz szert a nemzeti szabályok és a nemzeti büntetőeljárások megkerülésével. A héa területén kívül a tagállamok 2015-ben mintegy 638 millió euró összegű csalárd szabálytalanságról tettek bejelentést a Bizottságnak. A tagállami ügyészeknek csak korlátozott eszközeik vannak a nagyszabású, határokon átnyúló pénzügyi bűncselekményekkel szemben. Áttörő változást hoz, hogy az új Európai Ügyészség Európa-szerte gyors nyomozásokat és valós idejű információcserét végez majd.

Hogyan működik majd az Európai Ügyészség?

Független hivatal

Az Európai Ügyészség egységes hivatalként működik majd az összes résztvevő tagállamban. Szervezetileg a meglévő uniós intézményeken és szolgálatokon kívüli, magas szinten szakosodott és független hivatal lesz. Az Európai Ügyészség az EU érdekeit szem előtt tartva jár el, és nem kér és nem fogad el utasítást sem az uniós intézményektől, sem a tagállami hatóságoktól.

Hatékony együttműködés a tagállami hatóságokkal.

Az Európai Ügyészség egy uniós szinten létrehozott központi hivatalból és a tagállamokban tevékenykedő delegált európai ügyészekből álló decentralizált szintből épül fel. A delegált európai ügyészek ezzel párhuzamosan megőrzik tagállami ügyészi feladatkörüket is (kettős megbízatás). A központi szint felügyeli a tagállami szinten folytatott nyomozásokat és büntetőeljárásokat az egész Unióra kiterjedő, hatékony koordináció és egységes megközelítés biztosítása érdekében. Így lehetővé válik mind a tagállami jogrendszerekre vonatkozó szakértelem és tapasztalat összegyűjtése, mind pedig a függetlenség megőrzése. Amennyiben az Európai Ügyészség nyomozást indít, a tagállami hatóságok ugyanannak a büntetendő cselekménynek a vonatkozásában nem gyakorolhatják saját hatáskörüket.

Hatáskör a nyomozási és vádhatósági tevékenységek gyors lefolytatására

Az Európai Ügyészség hatékony nyomozásokat tud majd végezni az uniós költségvetést érintő bűncselekményekre és a héacsalásra, közelebbről a 10 000 eurót meghaladó összegű csalásra és a 10 millió eurót meghaladó összegű nemzetközi héacsalásra vonatkozóan. Képes lesz határokon átnyúló intézkedéseket tenni anélkül, hogy hosszadalmas igazságügyi együttműködési eljárásokat kellene igénybe vennie. Közvetlenül a tagállami bíróságokon indíthat eljárást a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Ez minden bizonnyal több sikeres büntetőeljáráshoz és a csalásban érintett összegek hatékonyabb visszafizettetéséhez vezet majd.

Átfogó megközelítés az adófizetők pénzének védelme érdekében

Míg az Európai Ügyészség felel majd a bűnügyi nyomozásokért, továbbra is az OLAF feladata lesz az Unió pénzügyi érdekeit érintő szabálytalanságokra irányuló igazgatási vizsgálatok folytatása az EU összes tagállamában. E megközelítés az uniós költségvetés lehető legszélesebb körű védelmét biztosítja majd, javítva a ítélethozatal és a vagyonvisszaszerzés arányát.

Következő lépések

A Tanács csütörtöki ülésén Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország és Szlovénia által elfogadott közös megközelítést követően az Európai Parlament egyetértésére van szükség a rendelet végső elfogadásához. A többi tagállam a rendelet elfogadása után bármikor csatlakozhat az alapító tagokhoz.