Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tesz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozására a vízummentes utazók biztonsági ellenőrzéseinek megerősítése érdekében.

Az ETIAS információkat fog gyűjteni minden, vízummentesen az Európai Unióba utazó személyről, hogy lehetővé váljanak az előzetes, irreguláris migrációra vonatkozó és biztonsági ellenőrzések. Ez elősegíti majd az unió külső határainak hatékonyabb igazgatását és a belső biztonság javítását, ugyanakkor pedig megkönnyíti a jogszerű beutazást a schengeni határokon keresztül – olvasható a bizottság közleményében.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Határaink biztosítása és polgáraink védelme elsődleges prioritást jelent számunkra. Az ETIAS információhiányt szüntet meg azáltal, hogy lehetővé teszi a vízummentes kérelmezők adatainak keresztellenőrzését a többi rendszerünkkel. A jövőbeni ETIAS ugyanakkor egyszerű, gyors, olcsó és eredményes eszköz lesz.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért és az uniós belügyekért felelős biztos a következőket mondta: „Az ETIAS létrejöttével helyére kerül határigazgatásunk hiányzó láncszeme, amely kapcsolatot teremt migrációs és biztonsági politikáinkkal, valamint javítja a schengeni térségbe való belépést a vízummentes utasok legalább 95 %-a számára. Európa nyitottsága így nem válik a biztonság kárára.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „A terroristák és a bűnözők ügyet sem vetnek a nemzeti határokra. Egyedül úgy győzhetjük le őket, ha hatékonyan együttműködünk. Az ETIAS ebben segít: a problémás egyének kiszűrése és beutazásuk megakadályozása révén erősíteni fogjuk Európa belső biztonságát.”

„Tudnunk kell, kik kelnek át határainkon. Novemberig előterjesztjük a (…) javaslatot egy olyan automatizált rendszer létrehozása céljából, amely meghatározza, hogy ki léphet be Európa területére. Ilyen módon már azelőtt tudni fogjuk, hogy ki utazik Európába, mielőtt az érintett személy határainkhoz érkezne” – mondta Jean-Claude Juncker elnök az unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédében.

Az ETIAS-engedély nem vízum, hanem enyhébb és fokozottan látogatóbarát szabályozás. A vízummentes országok állampolgárai továbbra is vízum nélkül utazhatnak, azonban a schengeni térségbe történő beutazásuk előtt egyszerű utazási engedélyt kell majd beszerezniük. Ez elő fogja segíteni, hogy a határra való érkezésük előtt azonosítsák az esetleg irreguláris migrációs vagy biztonsági kockázatot jelentő személyeket, valamint jelentősen erősíteni fogja a külső határok biztonságát. Az ETIAS emellett áthidalja majd a vízummentes utasokkal kapcsolatos jelenlegi információhiányt annak révén, hogy az érintettek schengeni határra való érkezését megelőzően összegyűjti azokat az adatokat, amelyek létfontosságúak lehetnek a tagállami hatóságok számára. Az ETIAS ezért fontos lépést jelent a határellenőrzés és -biztonság szilárdabb és intelligensebb rendszereinek kialakítása felé. Az ETIAS emellett megkönnyíti a külső határ átlépését a vízummentes harmadik országbeli állampolgárok számára. Az utasok megbízható korai tájékoztatást kapnak majd a schengeni térségbe való beutazásról, így lényegesen csökkeni fog a beléptetés megtagadási esetek száma.

Az automatizált rendszer – az alapvető jogok és a személyes adatok védelmének maradéktalan tiszteletben tartása mellett – előzetes ellenőrzéseket fog végezni annak eldöntése érdekében, hogy kiadják vagy elutasítsák-e az unióba való beutazási engedélyt. Jóllehet a beléptetés engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó jogerős határozatokat minden esetben azok a nemzeti határőrök fogják meghozni, akik a Schengeni határ-ellenőrzési kódex szerint a határellenőrzést végzik, az összes utas előzetes ellenőrzése megkönnyíti majd a határforgalom-ellenőrzést, és biztosítani fogja a vízummentes harmadik országbeli állampolgárok koordinált és összehangolt értékelését.

Az ETIAS-t az Európai Határ- és Parti Őrség igazgatja majd, szorosan együttműködve a tagállamok illetékes hatóságaival és az Europollal. Az eu-LISA ügynökség kifejleszti és biztosítja majd ezen információs rendszer műszaki igazgatását.

Az ETIAS legfontosabb funkciói

A vízummentes harmadik országbeli állampolgárok által, az Unió külső határaira való érkezésük előtt, az online alkalmazás útján benyújtott információk ellenőrzése (mint például a személyazonosságra, az úti okmányra, a lakóhelyre vonatkozó információk, az elérhetőségek stb.) annak értékelése céljából, hogy az adott személy az irreguláris migrációval kapcsolatos kockázatot, illetve biztonsági vagy közegészségügyi veszélyt jelent-e;

A weboldalon vagy a mobil alkalmazás útján benyújtott egyes kérelmek automatikus feldolgozása összevetve azokat a többi uniós információs rendszerrel (például a SIS-szel, VIS-szel, az Europol adatbázissal, az Interpol adatbázissal, a határregisztrációs rendszerrel, az Eurodac-kal, az ECRIS-szel), (az Europol által létrehozott) célzott ETIAS figyelőlistával, valamint célzott, arányos és egyértelműen megállapított előszűrési szabályokkal annak megállapítása céljából, hogy tényszerű jelek vagy megalapozott indokok alapján kiadható vagy elutasítható az utazási engedély;

Utazási engedélyek kiadása

Abban az esetben, ha nincs találat, illetve nem azonosítanak további elemzést igénylő adatokat, az utazási engedélyt a kérelem benyújtása után perceken belül automatikusan kiadják.

Az engedély beszerzése egyszerű, olcsó és gyors eljárásban történik; az esetek túlnyomó többségében az engedélyt perceken belül ki fogják adni. Az engedély – amelynek kérelmezése nem fog tíz percnél többet igénybe venni, és amihez csupán érvényes úti okmányra lesz szükség – ötéves időszakra és többszöri utazásra érvényes. A kérelem 5 eurós díja csak a 18 évesnél idősebb kérelmezőkre vonatkozik.