Az Európai Bizottság új intézkedéseket terjesztett elő az uniós visszatérési politika hatékonyságának és hitelességének javítására.

Miután a 2017. február 3-i máltai csúcstalálkozó rámutatott az uniós visszatérési politika felülvizsgálatának szükségességére, az Európai Bizottság benyújtotta a visszatérésre vonatkozó megújult uniós cselekvési tervet, és a visszaküldési eljárások hatékonyabbá tétele érdekében ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamok számára – olvasható a bizottság közleményében.

A bizottság által javasolt intézkedések gyakorlati lépései azonnali hatással járhatnak, mivel az alapjogi követelményeknek megfelelő gyakorlati végrehajthatóságuk biztosításához szükséges szigorral és realizmussal a kiskapuk bezárására és a hatályos szabályok alkalmazására összpontosítanak.

Frans Timmermans első alelnök kijelentette: „Keményen dolgozunk a származási és a tranzitországokkal való partnerségen. E munka sikere érdekében most javítanunk kell belső eljárásainkon is, továbbá biztosítanunk kell a nemzetközi védelemre nem jogosult összes személy humánus és gyors visszaküldését. A nemzetközi védelemre szoruló személyek számára továbbra is segítséget kívánunk nyújtani. Tartozunk nekik, az EU-n kívüli partnereinknek és polgárainknak annyival, hogy nyíltan kijelenthessük: a rászorulókon segítünk, a többieknek haza kell térniük.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Védelmet kell nyújtanunk a rászorulóknak, de az alapvető jogokat és a visszaküldés tilalmának elvét teljeskörűen tiszteletben tartva ki kell utasítanunk mindazokat, akiknek nincs joga az EU-ban tartózkodni. Az irreguláris migránsok gyors visszatérésének biztosítása nem csupán a tagállami menekültügyi rendszerek helyzetét könnyíti, és a valóban védelemre szorulók védelméhez szükséges kapacitást biztosítja, hanem elsősorban komoly visszatartó erőt jelent az EU-ba irányuló veszélyes illegális beutazások tekintetében. A ma előterjesztett cselekvési terv és ajánlás útján a Bizottság az uniós vezetők által a máltai csúcstalálkozón tett felszólításnak eleget téve támogatja a tagállamokat a visszatérési lépések fokozására irányuló erőfeszítéseikben.”

A tagállamokhoz intézett konkrét ajánlások

A bizottság iránymutatást adott arról, hogy a tagállamok mely konkrét és azonnali intézkedésekkel tehetik hatékonyabbá a visszaküldési eljárásokat a visszatérésre vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásakor. A Bizottság ajánlásai maradéktalanul megfelelnek a nemzetközi jognak, az emberi jogoknak és a visszaküldés tilalmára vonatkozó elvnek.

A bizottság különösen a következőket ajánlja a tagállamoknak:

 • 2017 júniusáig javítsák a visszatérési folyamatban részt vevő összes szolgálatuk és hatóságuk közötti koordinációt annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezésre álljon a tényleges visszatérések lebonyolításához szükséges összes készség és szaktudás, és ne sérüljenek a visszatérésre kötelezett személyek jogai,
 • a fellebbezési határidők rövidítésével, hatályvesztési időpont nélküli kiutasítási határozatok rendszeres kibocsátásával, továbbá a munkateher csökkentése érdekében a jogszerű tartózkodás végéről szóló határozatok és a kiutasítási határozatok egyesítésével fokozzák a hatékonyságot,
 • a menedékjog iránti kérelmek gyorsított vagy – a szükségesnek ítélt esetekben – határon folytatott eljárással való elbírálásának lehetőségét kihasználva csökkentsék a rendszerrel szembeni visszaéléseket, ha felmerül a gyanú, hogy a menedékjog iránti kérelmeket pusztán egy kiutasítási határozat végrehajtásának késleltetése céljából nyújtották be,
 • gátolják meg a szökéseket a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó azon személyek őrizetével, akik magatartásukkal, például a személyazonosítási folyamat során az együttműködés megtagadásával vagy a visszaküldési művelet erőszakos vagy csalárd meghiúsításával jelzik ellenszegülésüket,
 • az önkéntes távozásnak csak szükséges esetben és kérésre történő engedélyezésével és az önkéntes távozásra vonatkozó határidőnek az egyedi körülményekhez igazított lehető legrövidebbre szabásával fokozzák a visszatérési eljárások és határozatok hatékonyságát,
 • 2017. június 1-jéig hozzanak létre működő támogatott önkéntes visszatérési programokat, és biztosítsák az önkéntes visszatérésről, továbbá a támogatott önkéntes visszatérési és újrabeilleszkedési programokról szóló információk megfelelő terjesztését.

A visszatérésre vonatkozó megújult cselekvési terv

A visszatérésre vonatkozó megújult cselekvési terv a visszatérési folyamat minden szakasza tekintetében meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek mind uniós szinten, mind a származási és tranzitországokkal folytatott együttműködés kapcsán kezelik a visszatérés fő kihívásait.

Az uniós szinten javasolt intézkedések a következők:

 • 2017-ben a nemzeti visszatérési erőfeszítésekre és egyes közös európai visszatérési és újrabeilleszkedési tevékenységekre szánt 200 millió EUR révén a tagállamok fokozott pénzügyi támogatása,
 • a visszaküldés végrehajtását segítő információcsere javítása a valós idejű információk nemzeti szintű gyűjtésével és ezen információknak a meglévő uniós integrált visszatérés-kezelési alkalmazás útján való megosztásával, valamint a Schengeni Információs Rendszer és az Eurodac reformjára irányuló javaslatok elfogadásának felgyorsításával, továbbá az uniós határregisztrációs rendszer (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásával,
 • a bevált módszerek cseréje, amely a különböző tagállamok által nyújtott újrabeilleszkedési támogatások egységesítése és összhangja révén meggátolja, hogy a származási országok előnyben részesítsék a magasabb színvonalú támogatást nyújtó országokból visszatérőket, vagy hogy az irreguláris migránsok ösztönzést kapjanak a legkedvezőbb támogatott önkéntes visszatérési lehetőség kiválasztására,
 • a tagállamok teljes körű támogatása az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség útján – az ügynökségnek júniusig fokoznia kell a visszatérést megelőző segítségnyújtást, bővítenie kell visszatérés-támogatási egységének személyzetét, és létre kell hoznia a visszatérési eljárás részét képező kereskedelmi légijáratok finanszírozására vonatkozó mechanizmust, továbbá októberig fokoznia kell a harmadik országok hatóságainak visszatéréssel kapcsolatos képzését,
 • a visszafogadással kapcsolatos kihívások leküzdése Nigéria, Tunézia és Jordánia esetében a visszafogadási egyezményekre irányuló tárgyalások gyors lezárására, illetve Marokkó és Algéria esetében a tárgyalások előrehaladására irányuló munka révén,
 • a partnerségi kereten belül a harmadik országokra szabott megközelítések révén koordinált és hatékony módon kollektív katalizátorhatás megvalósítása, a migráció közös kezelésének, továbbá a visszatérés és a visszafogadás terén folytatott együttműködés további javításának céljával.

Az Európai Bizottság a visszatérésre vonatkozó megújult cselekvési terv és az ajánlás végrehajtásában elért eredményekről 2017 decemberéig jelentést fog tenni.