Az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös közleményt fogadott el „A Kínára vonatkozó új uniós stratégia elemeiről” címmel, amely felvázolja az Európai Unió és Kína kapcsolatát a következő öt évre.

Federica Mogherini főképviselő/alelnök így nyilatkozott: „Az Európai Unió és Kína már jelenleg is széles körű együttműködést folytat: közösen kezeljük az aktuális globális és politikai ügyeket, például Irán, Szíria, Afganisztán, a migráció és az éghajlatváltozás kérdését. Ennél azonban többet tudunk és többet is kell tennünk az Európai Unió és Kína közötti kapcsolat szorosabbra fűzése érdekében.”

A közös közlemény azonosítja az EU és Kína közötti kapcsolat által kínált rendkívüli lehetőségeket, kimondottan az európai munkahelyteremtés és növekedés fellendítése, valamint a kínai piac uniós vállalkozásokkal szembeni nyitottságának jelentős fokozása céljából – olvasható a bizottság közleményében.

A lehetőségek közé tartozik egy ambiciózus és átfogó beruházási megállapodás megkötése, Kína hozzájárulása az európai beruházási tervhez, a közös kutatási és innovációs tevékenység, továbbá az eurázsiai földrész fizikai és digitális hálózatok révén történő összekapcsolása, ami elősegíti a kereskedelem és a beruházások áramlását és az emberek közötti kapcsolatok kialakítását.

A hosszabb távú lehetőségeket illetően nagyszabású elképzelések – például egy mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás – is szóba kerülhetnek, miután a két fél között létrejött egy ambiciózus beruházási megállapodás, és megvalósulnak a hazai és külföldi vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételeket biztosító reformok. E tekintetben Kínának meghatározott időn belül jelentősen és ellenőrizhető módon le kell építenie ipari kapacitásfeleslegét – mindenekelőtt az acéliparban –, ezáltal megelőzve a tisztességtelen verseny káros következményeit.

Kulcsfontosságú az uniós piacvédelmi eszközök további megerősítése, főként a bizottság által 2013 áprilisában előterjesztett, piacvédelmi eszközökre vonatkozó javaslat mielőbbi elfogadása révén. Az EU a Kínával folytatott szerteágazó párbeszéden keresztül változatlanul támogatni fogja Kína gazdasági és társadalmi reformprogramját, hogy az ország teljes mértékben kiaknázhassa a piacvezérelt reform előnyeit, többek között azáltal, hogy megszüntetik az állam által előidézett gazdasági torzulásokat és megreformálják az állami tulajdonban lévő vállalatokat.

A közös közlemény ugyancsak rámutat az EU és Kína közötti együttműködés és partnerség szorosabbra fűzésének lehetőségeire a kül- és biztonságpolitika terén. Az Iránnal az atomenergiáról folytatott tárgyalások kedvező tapasztalatára építve az Európai Uniónak és Kínának fokoznia kell együttműködését a nemzetközi konfliktusok kezelése és a külpolitikai prioritások terén, mind kétoldalú fellépések révén, mind a többoldalú fórumokon, például az ENSZ-ben vagy a G20-csoportban. A globális természetű kérdések – köztük a migráció, a nemzetközi fejlesztési támogatás, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem – csakis globális válaszintézkedések révén kezelhetők, ezért az EU–Kína együttműködés meghatározó jelentőséggel bír.

Az EU elvközpontú, praktikus és pragmatikus együttműködést kíván folytatni Kínával, szem előtt tartva az uniós érdekeket és értékeket, és mindenekelőtt tiszteletben tartva a nemzetközi szabályokat és normákat, valamint az emberi jogokat. Az EU-nak továbbra is egységes tömbként, összetartóan és hatékonyan kell fellépnie, hogy megvalósítsa az uniós polgárok érdekeit szolgáló ambiciózus célkitűzéseit.

Következő lépésként a közös közleményt az Európai Tanács és az Európai Parlament elé terjesztik.