„A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel” három turisztikai GINOP-felhívást lezárt a kormány.

A hivatalos pályázati oldalon megjelent közlemények szerint Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának keretében megjelent

  • „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” (GINOP-1.3.4-15),
  • „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” (GINOP-7.1.3-15 és
  • „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” (GINOP-7.1.4-16)

felhívásokra a támogatási kérelmek már csak 2016. október 7-én 12 óráig nyújthatók be.

„Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése”

A tavaly novemberben megjelent felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek nyújthattak be támogatási kérelmet (az eredeti kiírás szerint 2016. január 4-től 2018. január 4-ig).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint, a felhívás feltételeinek megfelelő projektek 10 millió és 85 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek a felhívás szerint vállalják, hogy „projektjük megvalósításával hozzájárulnak a turizmus versenyképességének növeléséhez, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozásához, a látogatók megelégedettségének emeléséhez, a turisták desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javításához, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása cél eléréséhez”.

„Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése”

A szintén tavaly novemberben megjelent, 6,9 milliárd forint keretösszegű felhívásra az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek helyi önkormányzatai, a központi költségvetési szervek, a költségvetési szervek többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok, illetve nonprofit szervezetek pályázhattak (az eredeti verzió szerint 2016. január 5-tól 2018. január 5-ig). A feltételeknek megfelelő projekteket minimum 300 millió forint, maximum 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

A cél a gyógyhelyek önálló arculatának, nemzetközileg versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése, a hazai és külföldi turista látogatószám, illetve a turisták közvetlen és közvetett költéseinek növelése.

 „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése”

Az egyházi turizmus támogatásának céljával idén júniusban megjelent felhívás keretösszege 7,3 milliárd forint. (Összehasonlításképpen: az 1 százalékos szja-felajánlásokból a bevett magyarországi egyházak összesen 4,32 milliárd forintot kaptak.) A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A felhívás keretében egyházak, egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek és az általuk vezetett konzorciumok nyújthattak be támogatási kérelmet (az eredeti kiírás szerint 2016. augusztus 15-től 2018. augusztus 16-ig). A kormány 6-8 támogatott kérelemre számított.

 „A kulturális turizmus egyik meghatározó szegmense a vallási motivációjú utazás. Ez elsősorban zarándoklatokat, vallási eseményeken való részvételt jelent, ugyanakkor ezen túlmenően a vallási turizmus helyszíneinek felkeresése történhet kulturális okból is. Az épített örökség részeként számon tartott számos egyházi helyszín a külföldi városlátogatók programjának is fontos része, ahogy a templomok műkincseinek bemutatásában is nagy turisztikai potenciál rejlik” – olvasható a felhívásban.

„A kifejezetten vallási motivációjú utazások fő céljai a kegyhelyek és zarándokhelyek, illetve egyre inkább egyéb vallási tematikus utak is. A turisták ezeken a helyszíneken is igénybe vesznek – a motivációtól és rendelkezésre álló jövedelemtől függően eltérő színvonalú – turisztikai szolgáltatásokat, ami összességében hozzájárul a turisták költésének növeléséhez. A fejlesztésekkel kapcsolatos általános elvárás a komplex szolgáltatásokat nyújtó vonzerő kialakítása, látogatószám és költés generálása.”