Engedély nélkül vásárolt lejárt banki tartozásokat az MK Trade Fórum Kft. A társaságot ezért 8,5 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és eltiltotta a tevékenység folytatásától.

Az MNB piacfelügyeleti eljárást folytatott le annak tisztázására, hogy a pécsi MK Trade Fórum Kft. végzett-e üzletszerűen a jegybank engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatásnak minősülő követelésvásárlói tevékenységet – közölte a felügyelet. A társaság neve annak nyomán merült fel, hogy az MNB 2015-ben több mint négyszáz pénzügyi intézményt kötelezett rendkívüli adatszolgáltatásra azok eladott követelései kapcsán. Ennek nyomán több ezer engedményezési ügyletet és követelésvásárlót ellenőrzött, s számos piacfelügyeleti eljárást indított.

A MK Trade Fórum Kft.-vel kapcsolatos jegybanki vizsgálat megállapította, hogy e társaság üzletszerű tevékenység keretében – azaz rendszeresen, nyereség érdekében, előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésével – vásárolt banki és pénzügyi vállalkozástól származó követeléseket. Az MK Trade Fórum Kft. ugyanakkor nem rendelkezett/rendelkezik az e tevékenység végzéséhez szükséges felügyeleti engedéllyel.

Az MNB mindezek alapján az engedély nélkül végzett pénzügyi tevékenység miatt 8,5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta az MK Trade Fórum Kft.-t, s azonnali hatállyal megtiltotta számára a jogosulatlan tevékenység folytatását. A bírságösszegnél enyhítő körülménynek számított a társaság együttműködő magatartása. Súlyosító tényezőnek minősült viszont az MK Trade Fórum Kft. által jogosulatlanul megszerzett követelések jelentős nagysága, illetve az, hogy a társaság a számára követeléseket eladó pénzügyi intézményeknek többször olyan valótlan nyilatkozatot tett, hogy az adott évben még nem vásárolt követelést.

Az MNB a pénzügyi intézmények adatszolgáltatásai alapján 2015 őszén vezetői körlevélben is felhívta e piaci szereplők figyelmét arra: a velük szerződő jogosulatlan követelésvásárlók részéről akár egyetlen követeléscsomag megvásárlása, vagy több esztendőn át naptári évente egy követelés megvétele, illetve egy évben akár már két követelés megvásárlása is üzletszerű pénzügyi tevékenységnek minősülhet.