Engedély nélkül toboroz befektetőket és gyűjt megtakarításokat az Y-Gen Financial Kft. Az MNB eljárást indított a céggel szemben, helyszíni ellenőrzést tartott a társaság székhelyén, és feljelentette a vállalkozást az illetékes nyomozó hatóságnál.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) február 17-én hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított a gyanú szerint jogosulatlan portfóliókezeléssel és függő ügynöki tevékenységgel foglalkozó Y-Gen Financial Kft. tevékenységének áttekintésére – írja közleményében a jegybank. Az eljárás célja megállapítani, hogy az Y-Gen végez-e, illetve végzett-e az MNB engedélye nélkül a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást, így portfóliókezelést, illetve bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet.

Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során február végén eredményes helyszíni ellenőrzést tartott az Y-Gen által használt ingatlanban, mostani végzésében pedig befektetővédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a Y-Gen-nek, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A jegybank már korábban közzétette az Y-Gen-re vonatkozóan a potenciális befektetőknek szóló felhívását honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, és az eddigi bizonyítékok alapján haladéktalanul büntetőfeljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.

Az Y-Gen széles körben – egyebek mellett elektronikus levelek útján – hirdeti a piacfelügyeleti eljárás során vizsgált tevékenységét. A portfóliókezelés során a befektetők pénzeszközeit előre meghatározott feltételek mellett, azok megbízása alapján a portfóliókezelő különböző pénzügyi eszközökbe fekteti be és kezeli. E tevékenység Magyarországon önálló főszolgáltatásként szigorú jogszabályi követelmények betartásával végezhető, melyeknek az Y-Gen bizonyosan nem felel meg. Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az Y-Gen részére rendelkezésre bocsátott pénzösszegek – befektetőknek való – visszafizetési kötelezettségét. A jegybank a piacfelügyeleti eljárást lezáró döntést a honlapján fogja közzétenni.

Közleményében az MNB ismételten felhívja a potenciális befektetők figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék – különösen a tőkeáttételes befektetési termékek (például FX és CFD) – igénybevétele előtt mindig előzetesen (s ne csak esetlegesen a kár bekövetkezte után) ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiba. Ezen információkkal kapcsolatban az MNB honlapja, ügyfélszolgálata, illetve vidéki pénzügyi tanácsadó irodái minden szükséges tájékoztatást megadnak a szerződésük megkötése előtt álló érdeklődőknek.