Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a budapesti székhelyű CD Insurance Kft.-nek, hogy engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. Az MNB a társasággal szemben piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított a budapesti székhelyű, CD Insurance Kft. tevékenységének áttekintésére. Az eljárás azt kívánja megállapítani, hogy a társaság végez/végzett-e a jegybank engedélye nélkül, üzletszerűen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben nevesített pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást – írja közleményében az MNB.

A bizonyítási eljárás során eddig beszerzett bizonyítékok alapján az MNB okkal feltételezi, hogy a CD Insurance Kft. a vizsgált időszakban kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett magyar ügyfelektől üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket. A társaság ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezett és nem is rendelkezik engedéllyel.

Emiatt a jegybank ma közzétett végzésében – az MNB-ről szóló törvényben biztosított felhatalmazásával élve − azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a CD Insurance Kft. engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti a CD Insurance Kft. visszafizetési kötelezettségét a befektetők által a részére rendelkezésre bocsátott pénzösszegeket illetően.

A piacfelügyeleti eljárásban ez idáig beszerzett bizonyítékok alapján a CD Insurance Kft. által végzett tevékenységhez olyan személyek kapcsolódhatnak, akik az engedély nélkül végzett portfóliókezelési tevékenységet végzőKINGSBOURNE Ltd. társasághoz és – a nevezett szervezet részére bejelentés nélküli függő ügynöki (meghatalmazotti) tevékenységet végző – G7 Capital Kft.-hez köthetők. Az utóbbi két társaság tevékenységét az MNB korábban más piacfelügyeleti eljárásokban már szankcionálta.

A jegybank – eddigi gyakorlatával összhangban – már korábban közzétette a potenciális befektetőknek szóló felhívását honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, jelezve, hogy a társaság nem szerepel az MNB nyilvántartásában. Emellett büntetőfeljelentést is tett az illetékes nyomozó hatóságnál az eddigi bizonyítékok alapján. A jegybank jelenlegi piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelyet közzétesz internetes honlapján.

Az MNB felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt mindig előzetesen (és ne csak esetlegesen a kár bekövetkezte után) ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiban.

Ezen információkról az MNB honlapja, ügyfélszolgálata, illetve vidéki pénzügyi tanácsadó irodái minden szükséges tájékoztatást megadnak az érdeklődőknek.Amennyiben a fogyasztók úgy ítélik meg, hogy az adott szolgáltató engedéllyel, vagy regisztrációval nem rendelkezik, vagy további ilyen személyről szereztek tudomást, tegyenek bejelentést az MNB részére.