Idén nyáron az európai polgárok több digitális jogot élvezhetnek, mint korábban bármikor.

Az Európai Unió területén a roamingdíjak tavalyi megszűnését követően idén a nyaralni utazók többletköltség nélkül vihetik magukkal online TV- film-, sport-, zene- és elektronikuskönyv-előfizetéseiket. Emellett Európa-szerte mindenki olyan, világszínvonalú adatvédelmi szabályokat élvezhet, amelyek biztosítják, hogy minden európai polgár jobban ellenőrzése alatt tarthassa személyes adatait – emlékeztet friss közleményében az Európai Bizottság.

Digitális jogok, amelyek már mindennapjaink részévé váltak

 • 2017. június óta az emberek az EU-ban ugyanúgy használhatják mobiltelefonjukat utazás közben, mintha otthon lennének – anélkül, hogy többletdíjat fizetnének. Amióta az EU megszüntette a roamingdíjakat, több mint ötszörösére nőtt az adatforgalom, és közel két és félszeresére a telefonhívások száma az EU-ban és az Európai Gazdasági Térségben.
 • 2018. április óta a fogyasztók az EU területén tett utazásaik során is igénybe vehetik azokat az online tartalomszolgáltatásokat, amelyekre hazájukban előfizettek, beleértve többek között a filmeket, a sorozatokat és a sportműsorokat is (a példákat lásd a Tájékoztatóban).
 • Az Európai Unióban 2018. május 25. óta hatályban lévő új adatvédelmi szabályok értelmében az európaiak biztonságosan továbbíthatják személyes adataikat a szolgáltatók között, például a számítástechnikai felhőben vagy e-mailben; ma már mindenkinek jogában áll tudni, ha adataikat feltörték, vagy ha azok kiszivárogtak, illetve azt is, hogy személyes adataik gyűjtése milyen módon történik. Továbbá a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog alapján a személyes adatokat kérésre törölni kell, amennyiben a vállalat nem rendelkezik jogos indokkal azok megtartására.
 • A 2016 tavasza óta érvényes, hálózatsemlegességre vonatkozó szabályok révén minden európai polgárnak lehetősége van a nyílt internethez való hozzáférésre, amely megkülönböztetés nélkül garantálja a választásának megfelelő tartalmak, alkalmazások, szolgáltatások és információk kiválasztását.

Digitális jogok, amelyekkel hamarosan élhetünk

 • Szeptembertől az európaiak egyre gyakrabban élhetnek majd azzal a jogukkal, hogy az EU egész területén nemzeti elektronikus azonosítójuk (eID) alkalmazásával férjenek hozzá a közszolgáltatásokhoz.
 • Decembertől kezdve mindenki élvezheti a nem személyes adatok szabad áramlásának előnyeit, mivel jobb és versenyképesebb adattárolási és adatkezelési szolgáltatásokhoz lesz hozzáférése az EU-ban, ami kiegészíti a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. Mindeközben a vállalkozóknak jogukban áll majd eldönteni, hogy az EU-ban hol tárolják és dolgozzák fel az összes adattípust.
 • December 3-tól az európaiak bárhol az EU-ban indokolatlan megkülönböztetés nélkül vásárolhatnak az interneten. Nem kell aggódniuk, hogy egy weboldal letiltja vagy átirányítja őket – vagy hitelkártyájukat – csak azért, mert más országból származnak.
 • A jövő évtől kezdve a polgárok könnyebben össze tudják majd hasonlítani a csomagkézbesítés költségeit, és kedvezőbb árakon vehetik igénybe a határokon átnyúló csomagkézbesítést.
 • Az elektronikus kereskedelemre kivetett hozzáadottérték-adóra vonatkozó szabályok lehetővé teszik a vállalkozók számára, hogy egyetlen online portálon és saját nyelvükön kezeljék a határokon átnyúló héaigényeiket.
 • A közelmúltban elfogadott Európai Elektronikus Hírközlési Kódex révén az európaiak egyszerűbben válthatnak internetszolgáltatásokat és távközlési szolgáltatókat. Vészhelyzet esetén jogukban áll mobiltelefonjukról nyilvános figyelmeztető jelzést kapni. Az új szabályok emellett jobb és megfizethetőbb összeköttetéseket biztosítanak az EU területén.
 • Az audiovizuális médiára vonatkozó aktualizált szabályok révén az európaiaknak joguk lesz a biztonságos online környezethez, amely védelmet nyújt számukra az erőszakra, a gyűlöletre, a terrorizmusra, a gyermekpornográfiára, a rasszizmusra és az idegengyűlöletre való uszítás ellen.

Digitális stratégia

digitális egységes piaci stratégiát a Bizottság 2015 májusában terjesztette elő annak érdekében, hogy az egységes piac – a szabályozási falak lebontása és a 28 nemzeti piacról az egyetlen egységes piacra való átállás révén – megfeleljen a digitális kornak. Mindez évi 415 milliárd euróval gazdagíthatja az uniós gazdaságot és több százezer új állás létrejöttét eredményezheti.

Három évvel később a stratégia jó úton halad a megvalósítás felé: A 17 már elfogadott jogalkotási javaslat mellett további 12 javaslat vár elfogadásra. A digitális egységes piac megvalósítása érdekében nagy szükség van a keretszabályozás kiteljesítésére. A fentieknek köszönhetően az európai adatgazdaság értéke 2020-ig akár a 700 milliárd eurót is elérheti, ami az uniós gazdaság 4 százalékának felel meg.

További információk