A járműgyártás tavaly több mint 17 százalékkal bővült, jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar ipar termelése összességében 7,5 százalékkal gyarapodjon 2015-ben. Bár már a belföldi kereslet is élénkül, továbbra is az export alakulása a meghatározó.

Az ipari termelés tavaly 7,5 százalékkal bővült Magyarországon, a növekedés üteme lényegében megegyezik az egy évvel korábbival (7,7 százalék). A három nemzetgazdasági ág közül a legfontosabb, a feldolgozóipar esetében a termelés volumene 8,1 százalékkal volt nagyobb az előző évinél, míg az energiaipar kibocsátása 6,2 százalékkal bővült (szemben az egy évvel korábbi 4,6 százalékos csökkenéssel), a bányászat teljesítménye viszont 13,5 százalékkal visszaesett 2014-hez viszonyítva – derül ki a KSH adataiból.

A feldolgozóipar esetében a termelés szintje (folyó áron összességében több mint 26 ezer milliárd forint) minden hónapban meghaladta az előző évit, a legnagyobb mértékben júniusban, ekkor a bővülés mértéke 11,9 százalék volt. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül csak kettőben csökkent a termelés.

A három legnagyobb súlyú alágból a járműgyártás kibocsátása nőtt a legjobban, 17,2 százalékkal, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,4 százalékkal. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártását mérsékeltebb, 4,3 százalékos bővülés jellemezte, elsősorban az értékesítés több mint 40 százalékát kitevő kivitel élénkülése miatt; a hazai eladások csak kismértékben nőttek.

Az export dominanciája általánnosságban is jellemző volt az iparra, a termelés bővülése elsosorban a kivitelnek volt köszönhető. Tavaly az export 9,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, amely némi lassulást jelent az egy évvel korábbi 10,5 százalékhoz képest. A teljes ipari értékesítés 64, ezen belül a feldolgozóipari értékesítés 75 százaléka ment exportra. A feldolgozóipari export 8,7 százalékkal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 37 százalékát képviselő járműgyártás exportvolumene az alágak közül a legnagyobb mértékben – az éven belül folyamatos emelkedés mellett –, 15,6 százalékkal nőtt. A második legnagyobb alág, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának exportértékesítése 2015-ben hullámzó teljesítményt nyújtott, a volumen éves szinten 6,9 százalékkal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 2,8, ezen belül a feldolgozóiparé 6,7 százalékkal bővült. A belföldi értékesítés legnagyobb részét, 26 százalékát adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai eladásai 1,3 százalékkal nőttek. A feldolgozóipar hazai értékesítésének 13 százalékát képviselő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás belföldi eladásaiban megállt a 2009 óta tartó visszaesés: jelentősen, 10 százalékkal emelkedett a volumen.

Magyarország területi egységei közül az ipari termelés minden régióban emelkedett. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Dél-Alföldön (10,4 százalék) volt, a többi régióban 3,3 és 9,9 százalék között nőtt a kibocsátás.