Visszavonta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a budapesti székhelyű Centrál Workout Pénzügyi Zrt. faktoring végzésére vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását.

Az MNB tájékoztatása szerint a Centrál Workout 2021 júliusa óta többször is elmulasztotta, vagy késve, csak az MNB intézkedéseinek hatására teljesítette rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségeit. Az MNB többszöri kötelezései ellenére sem küldte meg a 2022-re vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját, illetve az idei első negyedévi jelentését és a tavalyi auditált jelentését sem. Könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló hiányában kétséges a társaság által az elmúlt időszakban beküldött negyedéves állományi és mérlegadatok valóságtartalma is – emelte ki a jegybank.

Az MNB felügyeleti ellenőrzése emellett több súlyos hiányosságot is feltárt a pénzügyi vállalkozásnál. Nem volt például megállapítható a benyújtott adatszolgáltatások esetében az azokban szereplő eszközök, források és fedezetek valódisága. A Centrál Workout követeléseinek, kötelezettségeinek nyilvántartása analitikusan nincs alátámasztva. A társaság azt sem tudta dokumentumokkal igazolni, hogy igazgatósága, felügyelőbizottsága, illetve belső ellenőre eleget tett volna a jogszabály által előírt gyakoriságú beszámolási, jelentéstételi kötelezettségeinek.

A vállalat több alapvető szabályzata hiányos, nyilvántartása hiányzik, egyes esetekben nem tartotta be a saját belső szabályozásában előírtakat sem, illetve két kiszervezést sem jelentett be a felügyeletnek.

Mindezek alapján az MNB megállapította, hogy a pénzügyi vállalkozás nem felel meg a prudens (üzletileg megbízható) működésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, nem jogkövető és nem együttműködő, illetve többször súlyosan megsértette a számvitelre, független és megbízható irányításra, ellenőrzésre vonatkozó szabályokat is.

A Centrál Workout engedélyének visszavonása a társaság csekély piaci súlya miatt nincs érdemi hatással a pénzügyi piacokra – közölte az MNB.

A társasággal szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.

(Forrás: MTI)