Az ELLUGY (adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során) nyomtatvánnyal kapcsolatos tudnivalókat a NAV szakemberei foglalták össze.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet alapvető célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széles körű elterjesztését, a lakosság számára korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása, valamint az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál elektronikusan intézhető ügyek köre folyamatosan bővült, 2018-tól megvalósul a kétirányú elektronikus kapcsolattartás az ellenőrzési tevékenység tekintetében.

A NAV oldaláról az elektronikus kommunikáció részben már eddig is biztosított volt, az adózó tárhelyére kihelyezett ellenőrzési iratok körét a NAV fokozatosan tovább bővíti.

A 2018-as évben a legjelentősebb változás az elektronikus ügyintézésben, hogy az adózók meghatározott körének az ellenőrzési eljárással összefüggően elektronikusan kell intézni ügyeiket, benyújtani ügyeikkel kapcsolatos iratot, nyilatkozatot.

Az elektronikus iratok fogadásának biztosítására új, ellenőrzés specifikus nyomtatvány került kialakításra az ÁNYK felületen ELLUGY Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során (a továbbiakban: ELLUGY) néven.

Az ELLUGY nyomtatvány célja, hogy az adózó az ellenőrzési eljárás során az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket a postai út vagy személyes megjelenés mellőzésével, elektronikus úton tudja teljesíteni a NAV felé.

A nyomtatvány segítségével az adózó elektronikus úton küldheti be az eljárás során benyújtandó dokumentumokat (pl. meghatalmazást, nyilatkozatot, iratanyagot, észrevételt stb.).

Az ELLUGY adatlap Főlapból és Tartalom lapból áll. A nyomtatvány Főlapján kell szerepeltetni az ellenőrzött adózóra, illetve az ellenőrzési ügyre vonatkozó főbb adatokat, valamint ki kell választani a beküldeni kívánt irat típusát (a választható irattípusok a következők: meghatalmazás, nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, egyéb), továbbá azt, hogy az adatlaphoz kerül-e feltöltésre melléklet.

A jogorvoslattal (pl: fellebbezés) kapcsolatos beadványok az Általános Célú Kérelem Űrlap (ún. e-Papír) útján nyújthatóak be. Az e-papír szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a weblapon érhető el. A NAV bírósági úton támadható döntéseivel, intézkedéseivel szembeni keresetek benyújtására a NAVKPER2 űrlap alkalmazandó.

Egy ELLUGY nyomtatványhoz 1 db melléklet csatolható, mely lehet több dokumentumot tartalmazó összecsomagolt állomány (.zip fájl) is. A csatolmány mérete nem haladhatja meg az 50 Mbyte-ot.

Az adatlap Tartalom lapján fejthető ki a beadvány szöveges tartalma.

A nyomtatvány benyújtásának módja, illetve a benyújtásra jogosultak köre a NAV honlapján elérhető ELLUGY kitöltési útmutatóban kerül részletesen kifejtésre – áll az adóhivatal közleményében.